Detail produktu

Solidifikát (rekultivačně sanační hmota) na bázi hybridního cementu vhodný pro rekultivačně sanační činnosti

KOPLÍK, J. ŠOUKAL, F. MÁSILKO, J. SABOVČÍK, T. GRYŽBOŇ, L. VLČEK, J. MATĚJKA, V. TOPINKOVÁ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Solidifikát je založen na alkalické aktivaci vysokoteplotního popílku pomocí kaustifikačního vápence. Ke směsi je přidáno malé množství portlandského cementu. 30% tohoto pojiva je nahrazeno pomocí Fe kalů (odpadní produkt z výroby ocele), které slouží jako plnivo. Solidifikát má dostatečné mechanické vlastnosti, aby mohl sloužit jako rekultivačně sanační hmota. Solidifikát se vyznačuje nízkou vyluhovatelností těžkých kovů a objemovou stabilitou.

Klíčová slova

Solidifikace, hybridní cement, kaustifikační vápenec, Fe kaly

Datum vzniku

1. 4. 2021

Umístění

Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 464/118, Brně, 61200

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek