Detail patentu

Filtrační jednotka, zejména pro stolní 3D tiskárny

BULEJKO, P. KRIŠTOF, O. MAYEROVÁ, K. FIEDLER, Š. ŽŮREK, M.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká zařízení, které umožňuje čistý provoz zejména malých stolních 3D tiskáren, tj. jejich oddělení od okolního prostředí. Předkládaný vynález řeší separaci poletavých nanočástic (tj. částic < 100 nm) a těkavých organických látek generovaných při 3D tisku z plastových filamentů, toho by mělo být využito pomocí modulu membrán z dutých vláken a minikolony s granulátem aktivního uhlí zařazeného za membránou.

Klíčová slova

filtrace; 3D tisk; nanočástice; membrány z dutých vláken

Číslo patentu

34888

Datum přihlášky

11. 1. 2021

Datum zápisu

2. 3. 2021

Datum skončení platnosti

1. 3. 2026

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří, CZ MVB OPAVA CZ s.r.o., Opava, Komárov, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www