Detail publikace

VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DVOUMÉDIOVÉHO ATOMIZERU PRO ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CO₂ A NOx Z PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ

JEDELSKÝ, J.

Originální název

VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DVOUMÉDIOVÉHO ATOMIZERU PRO ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CO₂ A NOx Z PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ

Anglický název

Development of energy efficient twin-fluid atomizer for effective post combustion CO2 and NOx removal

Typ

projektová dokumentace

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Trvale rostoucí nároky na energii spolu s nízkou dostupností alternativních a obnovitelných technologií a nutností zachování energetického mixu vyžadují v dnešním světě stále využívání fosilních paliv. Jejich spalování má za následek globální problém emisí skleníkových plynů, jako jsou CO2 a NOx. Zachytávání primárních skleníkových plynů vzniklých spalováním je jednou z metod snižování globálního oteplování.

Anglický abstrakt

Ever increasing energy demands along with low availability of alternative and renewable technologies requires using of fossil fuels in today’s world. Burning of fossil fuels for energy requirements results in emission of greenhouse flue gasses such as CO2 and NOx. Post combustion-capture of primary greenhouse gases is one of the methods reducing global warming.

Klíčová slova

Sprays, CO2 capture, NOx removal, Spray characteristics, Flue gas scrubbing

Klíčová slova v angličtině

Sprays, CO2 capture, NOx removal, Spray characteristics, Flue gas scrubbing

Autoři

JEDELSKÝ, J.

Vydáno

31. 7. 2019

Strany počet

47

BibTex

@misc{BUT169326,
  author="Jan {Jedelský}",
  title="VÝVOJ ENERGETICKY ÚSPORNÉHO DVOUMÉDIOVÉHO ATOMIZERU PRO ÚČINNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ CO₂ A NOx Z PRODUKTŮ SPALOVÁNÍ",
  year="2019",
  pages="47",
  note="project documentation"
}