Detail produktu

Platforma pro digitální forenzní analýzu

RYŠAVÝ, O. BURGET, R. JEŘÁBEK, K. MATOUŠEK, P. POLČÁK, L. RYCHLÝ, M. VESELÝ, V. HYNEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Integrovaná platforma je soubor softwarových a hardwarových prostředků pro analýzu různých zdrojů informací za účelem extrakce artefaktů, které mohou ukazovat na přítomnost bezpečnostního incidentu, či jsou dále použity při identifikaci takového incidentu nebo jako důkaz při vyšetřování. Platforma umožňuje sledovat kroky potenciálního útočníka a provádět forenzní vyšetřování při podezření na škodlivé incidenty. Softwarové vybavení platformy se skládá z různých modulů, které mohou být vytvořeny v různých prostředích, což je umožněn o použitím technologie kontejnerů, které vytváří vhodné prostředí pro běh jednotlivých modulů a navzájem je izolují.

Klíčová slova

digitální forenzní analýza, výpočetní cluster, distribuované zpracování dat, datová analýza, vyšetřování incidentů

Datum vzniku

17. 6. 2020

Umístění

Místnost Q108 Fakulta informačních technologií  Vysoké učení technické v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www