Detail produktu

Metodika hodnocení vyvíjených materiálů s obsahem druhotných a alternativních surovin

BYDŽOVSKÝ, J. BROŽOVSKÝ, J. DROCHYTKA, R.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika je zaměřena na hodnocení míry degradace hydraulických a polymerních hydraulických malt v důsledku působení vysokých teplot s využitím ultrazvukové impulsové metody.

Klíčová slova

degradace; ultrazvuková impulsová metoda

Datum vzniku

3. 12. 2020

Umístění

VUT FAST v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek