Detail produktu

Metodika pro hodnocení stavu materiálů ve stavebních konstrukcích

BYDŽOVSKÝ, J. BROŽOVSKÝ, J. DROCHYTKA, R. JEŘÁBEK, Z.

Typ produktu

metodika certifikovaná uplatněná

Abstrakt

Metodika kodifikuje postupy pro zjišťování pevnosti v tlaku vysokopevnostních betonů zabudovaných v konstrukci s využitím nedestruktivní metody, konkrétně mechanických odrazových tvrdoměrů systému Schmidt „Original“ typu N a L.

Klíčová slova

vysokopevnostní beton; nedestruktivní metoda

Datum vzniku

3. 12. 2020

Umístění

VUT FAST v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek