Detail publikace

Monitorování drážní infrastruktury cenově dostupným dataloggerem

JANOŠTÍK, D. NOHÁL, V. SMUTNÝ, J.

Originální název

Monitorování drážní infrastruktury cenově dostupným dataloggerem

Anglický název

The railway infrastructure monitoring with an affordable data logger

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů drážní infrastruktury v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je ukázka realizace řešení, stejně jako popis možností takového typu monitorování. Je zde stručně popsáno jak hardwarové, tak softwarové řešení aplikace. Současně je uvedena praktická aplikace takového měřícího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů upevnění kolejnic. Závěr obsahuje získané zkušenosti s takovým systémem a doporučení pro výrobce železniční infrastruktury i správce železničních tratí.

Anglický abstrakt

The paper is devoted to the issue of autonomous monitoring of selected dynamic parameters of railway infrastructure in the conditions of the Czech Republic. Part of the paper is a demonstration of the implementation of the solution as well as a description of the possibilities of this type of monitoring. Both the hardware and software solutions of the application is briefly described here. At the same time, the practical application of such a measuring system in the comparison of selected dynamic parameters of two types of rail fastening is presented. The conclusion contains the experience gained with such a system and recommendations for railway infrastructure manufacturers and railway managers.

Klíčová slova

Datalogger, monitoring železniční infrastruktury, analýza v časové a frekvenční rovině, dynamické účinky

Klíčová slova v angličtině

Datalogger, railway infrastructure monitoring, analysis in time and frequency plane, dynamic effects

Autoři

JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; SMUTNÝ, J.

Vydáno

10. 11. 2020

Nakladatel

Správa železnic, státní organizace

Místo

Praha, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

ISSN

2694-9172

Periodikum

Vědeckotechnický sborník Správy železnic

Ročník

2020

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

43

Strany do

52

Strany počet

12

URL

BibTex

@article{BUT166284,
  author="Dušan {Janoštík} and Viktor {Nohál} and Jaroslav {Smutný}",
  title="Monitorování drážní infrastruktury cenově dostupným dataloggerem",
  journal="Vědeckotechnický sborník Správy železnic",
  year="2020",
  volume="2020",
  number="3",
  pages="43--52",
  issn="2694-9172",
  url="https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/publikace/vts"
}