Detail publikace

MONITOROVÁNÍ VÝHYBEK AUTONOMNÍM DATALOGGEREM

JANOŠTÍK, D. NOHÁL, V. SMUTNÝ, J.

Originální název

MONITOROVÁNÍ VÝHYBEK AUTONOMNÍM DATALOGGEREM

Anglický název

THE MONITORING OF SWITCHES BY AUTONOMOUS DATALOGGER

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován problematice autonomního monitorování vybraných dynamických parametrů zkušebních úseků železničních tratí v podmínkách České republiky. Součástí příspěvku je popis možností takového sběru dat včetně navrženého přístrojového a softwarového vybavení. Zároveň je v příspěvku popsána aplikace takového měřícího systému při srovnání vybraných dynamických parametrů dvou typů železničních výhybek, první klasické konstrukce a druhé se zpružněným upevněním. Součástí příspěvku jsou také doporučení a závěry pro výrobce železniční infrastruktury i správce železničních tratí.

Anglický abstrakt

The paper is devoted to the issue of autonomous monitoring of selected dynamic parameters of test sections of railway lines in the conditions of the Czech Republic. Part of the paper is a description of the possibilities of such data collection, including the proposed hardware and software. At the same time, the paper describes the application of such a measuring system in the comparison of selected dynamic parameters of two types of railway switches, the first classical construction and the second with a flexible fastening. The paper also includes recommendations and conclusions for railway infrastructure manufacturers and railway line managers.

Klíčová slova

Datalogger, dynamická analýza, časová a frekvenční analýza dat, použití v oblasti testování výhybek

Klíčová slova v angličtině

Datalogger, dynamic analysis, time and frequency data analysis, use in the field of switch testing

Autoři

JANOŠTÍK, D.; NOHÁL, V.; SMUTNÝ, J.

Vydáno

20. 10. 2020

Nakladatel

Nakladatelství a vydavatelství MiS

Místo

Brno

ISSN

1210-3942

Periodikum

Nová železniční technika

Ročník

28

Číslo

5

Stát

Česká republika

Strany od

12

Strany do

21

Strany počet

9

URL

BibTex

@article{BUT166283,
  author="Dušan {Janoštík} and Viktor {Nohál} and Jaroslav {Smutný}",
  title="MONITOROVÁNÍ VÝHYBEK AUTONOMNÍM DATALOGGEREM",
  journal="Nová železniční technika",
  year="2020",
  volume="28",
  number="5",
  pages="12--21",
  issn="1210-3942",
  url="http://www.novazeleznicnitechnika.cz/"
}