Detail publikace

Studium náchylnosti cementových malt a betonů ke karbonataci

STEHLÍK, M. JURÁNKOVÁ, V. ADÁMEK, J.

Originální název

Studium náchylnosti cementových malt a betonů ke karbonataci

Anglický název

The study of sensibility of cement mortars to carbonation

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Karbonatace betonu je pomalý destruktivní proces, který průběžně způsobuje změnu pH, korozi výztuže a vede až k úplné ztrátě pevnosti a soudržnosti betonu. Nalezení vhodné receptury pro betonovou směs spolu s dokonalou technologií zpracování vede k významnému prodloužení životnosti betonových konstrukcí vystavených intenzivnímu působení plynného oxidu uhličitého.

Anglický abstrakt

Carbonation of concrete is a slow destructive process that continuously causes a change in pH, corrosion of reinforcement and leads to a complete loss of strength and cohesion of concrete. Finding a suitable recipe for a concrete mix together with a perfect processing technology leads to a significant extension of the service life of concrete structures exposed to intense exposure to carbon dioxide gas.

Klíčová slova

karbonatace betonu;zhutnění betonu;záměsová voda;životnos betonu

Klíčová slova v angličtině

carbonation of concrete;damping of concrete;amount of mixing water;lifetime of concrete

Autoři

STEHLÍK, M.; JURÁNKOVÁ, V.; ADÁMEK, J.

Vydáno

10. 8. 2020

Nakladatel

TZB-info - Stavebnictví. Úspory energií. Technická zařízení budov.

Místo

Brno

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

1

Číslo

8

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

8

Strany počet

8

URL

BibTex

@article{BUT164444,
  author="Michal {Stehlík} and Vlasta {Juránková} and Jiří {Adámek}",
  title="Studium náchylnosti cementových malt a betonů ke karbonataci",
  journal="TZB-info",
  year="2020",
  volume="1",
  number="8",
  pages="1--8",
  issn="1801-4399",
  url="https://www.tzb-info.cz/t.py?t=55&i=126987"
}