Detail publikace

Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže

MARTON, D.

Originální název

Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže

Český název

Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Nejistoty v předlozěné habilitační práci jsou roděleny na nejistoty měření a hluboké nejistoty vznikající vlivem budoucí změny klimatického systému. Nerespektování těchto nejistot může negativně ovlivnit návrh a provoz funkčních objemů údolních nádrží. Nejistoty měření jsou do řešení zavedeny pomocí metody Monte Carlo a postihují všechny vstupní parametry vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot je provedena pomocí simulačního modelu nádrže a ohodnocení zabezpečeností podle trvání. Hluboká nejistota je chápana jako nejistota vznikající z odhadu budoucích vývojů emisních koncentrací skleníkových plynů (emisních scénářů) a modelů, které budoucí projekce klimatu vytváří. Pomocí hydrologického bilančního modelu je provedena transformace klimatických činitelů na hydrologické. Vhodně nakalibrovaný bilanční model společně s navazujícím simulačním modelem nádrže dokáží přenést nejistoty změn klimatu do hydrologických průtokových řad a zásobního objemu nádrže. Tyto informace jsou dále podrobeny hydrologické analýze a analýze zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu. Praktická aplikace je provedena na reálně provozované nádrži Vír I v povodí řeky Svratky a v hájeném profilu Hanušovice v povodí řeky Moravy.

Český abstrakt

Nejistoty v předlozěné habilitační práci jsou roděleny na nejistoty měření a hluboké nejistoty vznikající vlivem budoucí změny klimatického systému. Nerespektování těchto nejistot může negativně ovlivnit návrh a provoz funkčních objemů údolních nádrží. Nejistoty měření jsou do řešení zavedeny pomocí metody Monte Carlo a postihují všechny vstupní parametry vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot je provedena pomocí simulačního modelu nádrže a ohodnocení zabezpečeností podle trvání. Hluboká nejistota je chápana jako nejistota vznikající z odhadu budoucích vývojů emisních koncentrací skleníkových plynů (emisních scénářů) a modelů, které budoucí projekce klimatu vytváří. Pomocí hydrologického bilančního modelu je provedena transformace klimatických činitelů na hydrologické. Vhodně nakalibrovaný bilanční model společně s navazujícím simulačním modelem nádrže dokáží přenést nejistoty změn klimatu do hydrologických průtokových řad a zásobního objemu nádrže. Tyto informace jsou dále podrobeny hydrologické analýze a analýze zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu. Praktická aplikace je provedena na reálně provozované nádrži Vír I v povodí řeky Svratky a v hájeném profilu Hanušovice v povodí řeky Moravy.

Klíčová slova

Nejistoty měření, změna klimatu, hluboké nejistoty, zásobní objem nádrže, zabezpečenost, bilanční model, simulační model.

Vydáno

20.06.2018

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

117

Strany počet

127

URL

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT163932,
 author="Daniel {Marton}",
 title="Nejistoty zatěžující vodohospodářské řešení zásobního objemu údolní nádrže",
 annote="Nejistoty v předlozěné habilitační práci jsou roděleny na nejistoty měření a hluboké nejistoty vznikající vlivem budoucí změny klimatického systému. Nerespektování těchto nejistot může negativně ovlivnit návrh a provoz funkčních objemů údolních nádrží. 
Nejistoty měření jsou do řešení zavedeny pomocí metody Monte Carlo a postihují všechny vstupní parametry vodohospodářského řešení zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistot je provedena pomocí simulačního modelu nádrže a ohodnocení zabezpečeností podle trvání. 
Hluboká nejistota je chápana jako nejistota vznikající z odhadu budoucích vývojů emisních koncentrací skleníkových plynů (emisních scénářů) a modelů, které budoucí projekce klimatu vytváří. Pomocí hydrologického bilančního modelu je provedena transformace klimatických činitelů na hydrologické. Vhodně nakalibrovaný bilanční model společně s navazujícím simulačním modelem nádrže dokáží přenést nejistoty změn klimatu do hydrologických průtokových řad a zásobního objemu nádrže. Tyto informace jsou dále podrobeny hydrologické analýze a analýze zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu.
Praktická aplikace je provedena na reálně provozované nádrži Vír I v povodí řeky Svratky a v hájeném profilu Hanušovice v povodí řeky Moravy.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="163932",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2018",
 month="june",
 pages="1--117",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="habilitation thesis"
}