Detail publikace

Robustnost návrhu zásobního objemu nádrže Vlachovice v podmínkách nejistoty klimatické změny

MARTON, D. KNOPPOVÁ, K. ŠTĚPÁNEK, P.

Originální název

Robustnost návrhu zásobního objemu nádrže Vlachovice v podmínkách nejistoty klimatické změny

Anglický název

Robustness of the Vlachovice Reservoir Storage Capacity in Condition of Climate Change Uncertainty

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Klimatická změna bude mít velký vliv na budoucí hospodaření s vodními zdroji. Na základě vládních strategických dokumentů adaptace na změnu klimatu zahájily podniky Povodí přípravné práce k možné výstavbě pěti nových vodních nádrží. Zde se otevírá prostor pro uplatnění současných nástrojů při tvorbě analýz vodohospodářského řešení nádrží s uvažováním nejistoty změn klimatického systému. Cílem příspěvku je představit klimatologické, hydrologické a vodohospodářské nástroje, které umožní stanovení robustního návrhu zásobního objemu a zabezpečenosti odtoku vody z nádrže v podmínkách nejistoty změny klimatu. Z pohledu klimatologického modelování jde o použití ansámblu klimatických scénářů popisující nejistotu budoucího vývoje. Pro hydrologické modelování je použit software Runoff Prophet a jako nástroj pro analýzu zásobního objemu nádrže je použit simulační model nádrže Unce Clima Change. K posouzení návrhu zásobního objemu nádrže v podmínkách nejistoty je použita metoda Robustnosti. Praktická aplikace je představena na návrhu zásobního objemu plánované nádrže Vlachovice na řece Vlára.

Anglický abstrakt

The climate change is going to have a major impact on future water resources management. Based on government strategy documents on climate change adaptation, the river basin management authorities started preparatory work for the possible construction of five new water reservoirs. Here comes the space for the application of current tools for analyzes of water management solutions of reservoirs, considering the uncertainty of climate system changes. The aim of the paper is to present climatological, hydrological and water management tools, which enable determination of robust design of reservoir storage and of reservoir reliability under consideration of uncertainty of climate change. Regarding climatological modeling, an ensemble of climatic simulations describing the uncertainty of future development was used. Runoff Prophet software is used for hydrological modeling and the Unce Clima Change reservoir simulation model is used as a tool for analyzing the storage capacity. The robustness method is used to assess the design of the reservoir storage volume under uncertainty conditions. The practical application is presented on the design of the storage volume of the planned Vlachovice reservoir on the Vlára river.

Klíčová slova

Klimatická změna; zásobní objem; nejistota; robustnost; Vlachovice.

Klíčová slova v angličtině

Climate Change; Reservoir Storage; Uncertainty; Robustness; Vlachovice.

Autoři

MARTON, D.; KNOPPOVÁ, K.; ŠTĚPÁNEK, P.

Vydáno

23. 10. 2019

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-907141-3-7

Kniha

Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2019

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

27

Strany do

31

Strany počet

181

URL

BibTex

@inproceedings{BUT163931,
 author="Daniel {Marton} and Kateřina {Benáčková} and Petr {Štěpánek}",
 title="Robustnost návrhu zásobního objemu nádrže Vlachovice v podmínkách nejistoty klimatické změny",
 booktitle="Vodohospodářská konference Vodní nádrže 2019",
 year="2019",
 series="1",
 number="1",
 pages="27--31",
 publisher="Povodí Moravy, s.p. Brno",
 address="Brno",
 isbn="978-80-907141-3-7",
 url="http://vodninadrze.pmo.cz/cz/stranka/vodni-nadrze-2019/"
}