Detail produktu

Immersive Trip Reports - Demo

BREJCHA, J. ČADÍK, M. DIVERDI, S. CHEN, Z. LUKÁČ, M.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Tento funkční vzorek implementuje nástroj pro interaktivní prohlížení fotografií z výletů zasazených do terénního modelu. Implementace je realizována pomocí aplikace na mobilní zařízení pro virtuální realitu Occulus Quest. Aplikace umožňuje načíst předem připravenou scénu, která definuje rozmístění fotografií a trajektorii průletu. Po spuštění aplikace načte scénu - spolu s terénním modelem jsou načteny také prezentované fotografie. Uživatel může pomocí ovladače letět podél předpřipravené trajektorie, a systém zastaví, jakmile uživatel doletí na místo, kde je umístěna fotografie. Uživatel si může fotografii prohlédnout, a pak pokračovat v průletu dále. Během celé prezentace se uživatel může volně rozhlížet a vidět tak fotografie v širším kontextu v prostředí, kde byly pořízeny. To je nejen zábavné, ale také to pomáhá zlepšit představu uživatele o tom, jak vypadalo fotografované prostředí.

Klíčová slova

virtuální realita, mobilní zařízení, prezentace fotografií, vizuální geo-lokalizace

Datum vzniku

13. 12. 2019

Umístění

https://www.fit.vut.cz/research/product-file/621/ITR_funkcni_vzorek.pdf

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www