Detail publikace

TRANSFORMAČNÍ ÚČINEK NÁDRŽE VRANOV V PODMÍNKÁCH NEJISTÝCH POVODŇOVÝCH VLN

PASEKA, S. MARTON, D.

Originální název

TRANSFORMAČNÍ ÚČINEK NÁDRŽE VRANOV V PODMÍNKÁCH NEJISTÝCH POVODŇOVÝCH VLN

Anglický název

TRANSFORMATION EFFECT OF VRANOV RESERVOIR IN CONDITIONS OF UNCERTAIN FLOOD WAVES

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hlavním cílem článku je analyzovat transformační účinek a bezpečnost vodního díla Vranov v podmínkách nejistých povodňových vln. Nejistoty vznikající při odvozování povodňových vln budou aplikovány metodou Monte Carlo. K výpočtu poslouží vyvinutý program TRANSFORM WAVE, který umožňuje opakovaně provádět výpočty transformací povodňových vln retenčním prostorem nádrže v podmínkách nejistot vstupních dat. V článku budou prezentovány výsledky transformací povodňových vln nádrží Vranov v podmínkách nejistoty vstupních dat především z pohledu dosažených transformačních maxim povodňových vln a vodní hladiny v nádrži.

Anglický abstrakt

The main goal of the article is to analyze the transformational effect and safety of the water reservoir Vranov in conditions of flood waves uncertainty. The uncertainties arising in the flood wave derivation will be applied by the Monte Carlo method. The developed program TRANSFORM WAVE, which repeatedly performs calculations of the transformation of flood waves by the retention capacity of the reservoir under conditions of uncertainty of input data, is used for the calculation. The article is going to present the results of flood waves transformations of the Vranov reservoir in condition of input data uncertainties. Especially from the point of view of achieved maximum flood waves transformation and water levels in the reservoir.

Klíčová slova

Povodňová vlna; nejistoty; transformace; transformační účinek; bezpečnost vodního díla

Klíčová slova v angličtině

Flood Wave; Uncertainties; Transformation; Transformation Effect; Water Reservoir Safety

Autoři

PASEKA, S.; MARTON, D.

Vydáno

23. 1. 2020

Nakladatel

ECON publishing, s. r. o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-73-8

Kniha

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020

Číslo edice

první

Strany od

529

Strany do

533

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT161480,
  author="Stanislav {Paseka} and Daniel {Marton}",
  title="TRANSFORMAČNÍ ÚČINEK NÁDRŽE VRANOV V PODMÍNKÁCH NEJISTÝCH POVODŇOVÝCH VLN",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2020 
",
  year="2020",
  number="první",
  pages="529--533",
  publisher="ECON publishing, s. r. o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-73-8"
}