Detail publikace

Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem

MÉSZÁROSOVÁ, L. ŽLEBEK, T. HLAVIČKA, V. DROCHYTKA, R.

Originální název

Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem

Anglický název

Alternative possibilities of using secondary raw materials in application with epoxy binder

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek pojednává o možnostech využití odpadního písku jako plniva drenážní stěrky na epoxidové bázi. Nově vyvíjená hmota by měla sloužit jako alternativa v současnosti používané nopkové fólie, tj. jako drenážní vrstvy a být jednou ze součástí skladebního celku obnovy povrchů balkónů. Podkladní spádovou vrstvu by měl vytvářet extrudovaný polystyren, na který bude drenážní stěrka nanesena. Tato stěrka je určena jako podklad pod keramickou dlažbu. Vstupními surovinami pro drenážní stěrku jsou odpadní frakce křemenného písku, používaného při výrobě škrábaných fasádních omítek a polymerního pojiva na epoxidové bázi. Mezi důležité vlastnosti patří přídržnost k podkladnímu polystyrenu, objemová hmotnost, pevnosti a vodopropustnost.

Anglický abstrakt

The paper deals with the possibilities of use of waste sand as a filler of an epoxy-based drainage screed. The newly developed material should serve as an alternative to the currently used studded foil, as a drainage layer, to be one of the components of the balcony renewal composition. The underlying layer should be extruded polystyrene. This trowel is intended as a base layer for ceramic tiles. The input raw materials for the drainage screed are the waste fraction of quartz sand used in the production of scratched façade plasters and an epoxy-based polymer binder. Important properties include adhesion to the underlying polystyrene, bulk density, strength and water permeability.

Klíčová slova

drenážní stěrka, vodopropustnost, epoxidová stěrka, odpadní písek

Klíčová slova v angličtině

drainnage screed, water permeability, epoxy resin, waste sand

Autoři

MÉSZÁROSOVÁ, L.; ŽLEBEK, T.; HLAVIČKA, V.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

15. 12. 2020

ISSN

1213-7308

Periodikum

Zpravodaj WTA CZ

Ročník

2020

Číslo

1-2

Stát

Česká republika

Strany od

9

Strany do

12

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT161169,
  author="Lenka {Mészárosová} and Tomáš {Žlebek} and Viktor {Hlavička} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Alternativní možnosti využití druhotných surovin v aplikaci s epoxidovým pojivem",
  journal="Zpravodaj WTA CZ",
  year="2020",
  volume="2020",
  number="1-2",
  pages="9--12",
  issn="1213-7308",
  url="http://www.wta.cz/zpravodaj-wta-cz-xxx"
}