Detail produktu

Rychlý systém pro kontrolu a úpravu teploty izolovaného savčího srdce a jiných orgánů

Josef Skopalík, Jiří Sekora

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Systém je určen pro měření a zaznamenávání teploty v různých lokacích izolovaného orgánu (levá komora, povrchové svalstvo) a jeho záznamová elektronika umožnuje v řádu sekund odeslat řídící signál k vyhřívanému perfuznímu setu, tím je možno stabilizovat teplotu vybrané partie nebo celého orgánu na požadované optimum (např. 37°C) a zároveň poskytnout teplotní záznam jako doložení splnění bezpečnostních limitů při práci s tkáněmi. Navrhnuté řešení je funkční pro velké i malé orgány.

Klíčová slova

teploměry, infečervená termometrie, teplotní stabilizace, transport orgánů

Datum vzniku

3. 6. 2019

Umístění

Fyziologický ústav - Masarykova univerzita

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek