Detail publikace

Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů

KORYTÁŘ, I. RAČEK, J. MACSEK, T. CHORAZY, T. HLAVÍNEK, P.

Originální název

Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů

Český název

Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Odpadní voda pocházející z pravidelného čištění silničních a dálničních tunelů obsahuje pevné částice vzniklé z otěru pneumatik nebo brzdných destiček, ale také ropné látky z výfukových plynů anebo nemrznoucích směsí. Všechny tyto látky ulpívají na povrchu, ať už se jedná o povrch vozovky, přilehlých pochozích ploch, tunelových zdí, stropů ale také na vybavení silničních tunelů, jako jsou například ventilátory, dopravní značení nebo osvětlení. V závislosti na hustotě silničního provozu a zvolené čistící metodě mohou tyto odpadní vody obsahovat různé množství těžkých kovů, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a další. Tento příspěvek se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků týkajících se takto znečištěné odpadní vody a aktuálních metod čištění.

Český abstrakt

Odpadní voda pocházející z pravidelného čištění silničních a dálničních tunelů obsahuje pevné částice vzniklé z otěru pneumatik nebo brzdných destiček, ale také ropné látky z výfukových plynů anebo nemrznoucích směsí. Všechny tyto látky ulpívají na povrchu, ať už se jedná o povrch vozovky, přilehlých pochozích ploch, tunelových zdí, stropů ale také na vybavení silničních tunelů, jako jsou například ventilátory, dopravní značení nebo osvětlení. V závislosti na hustotě silničního provozu a zvolené čistící metodě mohou tyto odpadní vody obsahovat různé množství těžkých kovů, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a další. Tento příspěvek se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků týkajících se takto znečištěné odpadní vody a aktuálních metod čištění.

Klíčová slova

odpadní voda, silniční tunely, těžké kovy

Vydáno

03.10.2019

Nakladatel

ARDEC s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86020-90-7

Kniha

MĚSTSKÉ VODY 2019

Číslo edice

1.

Strany od

187

Strany do

192

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159635,
 author="Ivo {Korytář} and Jakub {Raček} and Tomáš {Macsek} and Tomáš {Chorazy} and Petr {Hlavínek}",
 title="Charakteristika odpadních vod vzniklých při čištění vozovek a silničních tunelů",
 annote="Odpadní voda pocházející z pravidelného čištění silničních a dálničních tunelů obsahuje pevné částice vzniklé z otěru pneumatik nebo brzdných destiček, ale také ropné látky z výfukových plynů anebo nemrznoucích směsí. Všechny tyto látky ulpívají na povrchu, ať už se jedná o povrch vozovky, přilehlých pochozích ploch, tunelových zdí, stropů ale také na vybavení silničních tunelů, jako jsou například ventilátory, dopravní značení nebo osvětlení. V závislosti na hustotě silničního provozu a zvolené čistící metodě mohou tyto odpadní vody obsahovat různé množství těžkých kovů, polyaromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly a další. Tento příspěvek se zabývá shrnutím nejnovějších poznatků týkajících se takto znečištěné odpadní vody a aktuálních metod čištění.",
 address="ARDEC s.r.o.",
 booktitle="MĚSTSKÉ VODY 2019",
 chapter="159635",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="ARDEC s.r.o.",
 year="2019",
 month="october",
 pages="187--192",
 publisher="ARDEC s.r.o.",
 type="conference paper"
}