Detail patentu

Systém pro řízení elektrohydraulického mobilního zemního pracovního stroje

Fichta M., Jurík M., Nevrlý J., Němec Z., Procházka P., Pazdera I., Vorel P., Hájek V.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Toto řešení umožňujehospodárné využití elektrické energie z akumulátoru, protože elektromotor běží jen tehdy, když je to potřeba a i během tohoto chodu je elektromotor řízen tak, aby to odpovdalo technickým možnostem stroje, ale aby stroj reagoval na povely obsluhy a s přiměřenou rychlostí a účinností je plnil.

Klíčová slova

systém řízení; elektrohydraulický; mobilní; zemní; pracovní stroj

Číslo patentu

32942

Datum přihlášky

29. 6. 2018

Datum zápisu

12. 6. 2019

Datum skončení platnosti

29. 6. 2022

Vlastník

Bosch Rexroth, spol. s r. o., Brno, Černovice, CZ Vysoké učení technické, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www