Detail publikace

Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů

SCHÜLLEROVÁ, B. ADAMEC, V. BENCKO, V.

Originální název

Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů

Anglický název

Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Rozvoj nanotechnologií a aplikace nanomateriálů je v celé řadě technických odvětví velmi dynamický. Společně s tímto rozvojem je ovšem stejně důležité i sledování a vyhodnocení potenciálních nežádoucích vlivů na zdraví člověka. Jedná se však o složitý problém z pohledu poměrně krátké doby využívání těchto technologií a množství relevantních informací o jejich případných negativních účincích. Příspěvek se zaměřuje na problematiku přístupů hodnocení zdravotních rizik nanočástic a uplatnění preventivních a bezpečnostních opatření jako je například princip předběžného opatření v oblasti bezpečnosti pracovního prostředí.

Anglický abstrakt

Rozvoj nanotechnologií a aplikace nanomateriálů je v celé řadě technických odvětví velmi dynamický. Společně s tímto rozvojem je ovšem stejně důležité i sledování a vyhodnocení potenciálních nežádoucích vlivů na zdraví člověka. Jedná se však o složitý problém z pohledu poměrně krátké doby využívání těchto technologií a množství relevantních informací o jejich případných negativních účincích. Příspěvek se zaměřuje na problematiku přístupů hodnocení zdravotních rizik nanočástic a uplatnění preventivních a bezpečnostních opatření jako je například princip předběžného opatření v oblasti bezpečnosti pracovního prostředí.

Klíčová slova

nanotechnologie, rizika, BOZP, pracovní prostředí, opatření, legislativa

Klíčová slova v angličtině

nanotechnologie, rizika, BOZP, pracovní prostředí, opatření, legislativa

Autoři

SCHÜLLEROVÁ, B.; ADAMEC, V.; BENCKO, V.

Vydáno

10. 4. 2019

Nakladatel

SPBI, z.s. v Ostravě

Místo

Ostava

ISBN

978-80-7385-215-3

Kniha

Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019

Číslo edice

1

Strany od

45

Strany do

47

Strany počet

3

BibTex

@inproceedings{BUT157867,
  author="SCHÜLLEROVÁ, B. and ADAMEC, V. and BENCKO, V.",
  title="Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů",
  booktitle="Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019",
  year="2019",
  number="1",
  pages="45--47",
  publisher="SPBI, z.s. v Ostravě",
  address="Ostava",
  isbn="978-80-7385-215-3"
}