Detail publikace

Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů

SCHÜLLEROVÁ, B. ADAMEC, V. BENCKO, V.

Originální název

Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů

Český název

Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rozvoj nanotechnologií a aplikace nanomateriálů je v celé řadě technických odvětví velmi dynamický. Společně s tímto rozvojem je ovšem stejně důležité i sledování a vyhodnocení potenciálních nežádoucích vlivů na zdraví člověka. Jedná se však o složitý problém z pohledu poměrně krátké doby využívání těchto technologií a množství relevantních informací o jejich případných negativních účincích. Příspěvek se zaměřuje na problematiku přístupů hodnocení zdravotních rizik nanočástic a uplatnění preventivních a bezpečnostních opatření jako je například princip předběžného opatření v oblasti bezpečnosti pracovního prostředí.

Český abstrakt

Rozvoj nanotechnologií a aplikace nanomateriálů je v celé řadě technických odvětví velmi dynamický. Společně s tímto rozvojem je ovšem stejně důležité i sledování a vyhodnocení potenciálních nežádoucích vlivů na zdraví člověka. Jedná se však o složitý problém z pohledu poměrně krátké doby využívání těchto technologií a množství relevantních informací o jejich případných negativních účincích. Příspěvek se zaměřuje na problematiku přístupů hodnocení zdravotních rizik nanočástic a uplatnění preventivních a bezpečnostních opatření jako je například princip předběžného opatření v oblasti bezpečnosti pracovního prostředí.

Klíčová slova

nanotechnologie, rizika, BOZP, pracovní prostředí, opatření, legislativa

Vydáno

10.04.2019

Nakladatel

SPBI, z.s. v Ostravě

Místo

Ostava

ISBN

978-80-7385-215-3

Kniha

Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019

Číslo edice

1

Strany od

45

Strany do

47

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT157867,
 author="Barbora {Popelová} and Vladimír {Adamec}",
 title="Možné přístupy v posouzení bezpečnosti nanomateriálů",
 annote="Rozvoj nanotechnologií a aplikace nanomateriálů je v celé řadě technických odvětví velmi dynamický. Společně s tímto rozvojem je ovšem stejně důležité i sledování a vyhodnocení potenciálních nežádoucích vlivů na zdraví člověka. Jedná se však o složitý problém z pohledu poměrně krátké doby využívání těchto technologií a množství relevantních informací o jejich případných negativních účincích. Příspěvek se zaměřuje na problematiku přístupů hodnocení zdravotních rizik nanočástic a uplatnění preventivních a bezpečnostních opatření jako je například princip předběžného opatření v oblasti bezpečnosti pracovního prostředí.",
 address="SPBI, z.s. v Ostravě",
 booktitle="Recenzovaný Sborník abstraktů XIX. ročníku mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2019",
 chapter="157867",
 howpublished="print",
 institution="SPBI, z.s. v Ostravě",
 year="2019",
 month="april",
 pages="45--47",
 publisher="SPBI, z.s. v Ostravě",
 type="conference paper"
}