Detail publikace

PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ

MARTON, D. STARÝ, M. MENŠÍK, P. ZACHOVAL, Z. KOZEL, T. PASEKA, S.

Originální název

PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ

Český název

PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem článku je představit dílčí činnosti a průběžné výsledky projektu, které byly dosaženy po prvním roce řešení projektu. V závěru článku pak popsat propojení a souvislosti dílčích výstupů v kontextu hlavních výstupů projektu ATCZ28 SEDECO.

Český abstrakt

Cílem článku je představit dílčí činnosti a průběžné výsledky projektu, které byly dosaženy po prvním roce řešení projektu. V závěru článku pak popsat propojení a souvislosti dílčích výstupů v kontextu hlavních výstupů projektu ATCZ28 SEDECO.

Klíčová slova

Povodňě a sucho; srážkoodtokový model; vodohospodářský model; transport a management sedimentů; monitoring splavenin; model proudění vody

Vydáno

22.05.2019

Nakladatel

DALI-BB,s.r.o.

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89740-21-5

Kniha

ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

Strany od

237

Strany do

243

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT157640,
 author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý} and Pavel {Menšík} and Zbyněk {Zachoval} and Tomáš {Kozel} and Stanislav {Paseka}",
 title="PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ",
 annote="Cílem článku je představit dílčí činnosti a průběžné výsledky projektu, které byly dosaženy po prvním roce řešení projektu. V závěru článku pak popsat propojení a souvislosti dílčích výstupů v kontextu hlavních výstupů projektu ATCZ28 SEDECO.
",
 address="DALI-BB,s.r.o.",
 booktitle="ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ",
 chapter="157640",
 howpublished="print",
 institution="DALI-BB,s.r.o.",
 year="2019",
 month="may",
 pages="237--243",
 publisher="DALI-BB,s.r.o.",
 type="conference paper"
}