Detail publikace

PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ

MARTON, D. STARÝ, M. MENŠÍK, P. ZACHOVAL, Z. KOZEL, T. PASEKA, S.

Originální název

PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ

Anglický název

SEDECO PROJECT - SEDIMENTS AND ECOSYSTEM SERVICES IN RELATION TO FLOODS AND DRY IN THE BORDER AREA AT-CZ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem článku je představit dílčí činnosti a průběžné výsledky projektu, které byly dosaženy po prvním roce řešení projektu. V závěru článku pak popsat propojení a souvislosti dílčích výstupů v kontextu hlavních výstupů projektu ATCZ28 SEDECO.

Anglický abstrakt

The topic of the article is to present the partial activities and the results of the project, which were achieved after the first year of the project. The conclusion of the article describes the interconnected partial outputs in the context of the main outputs of the ATCZ28 SEDECO project.

Klíčová slova

Povodňě a sucho; srážkoodtokový model; vodohospodářský model; transport a management sedimentů; monitoring splavenin; model proudění vody

Klíčová slova v angličtině

Flood and drought; rainfall-runoff model; water management model; sediment transport and management; sediment monitoring; water flow model

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.; MENŠÍK, P.; ZACHOVAL, Z.; KOZEL, T.; PASEKA, S.

Vydáno

22. 5. 2019

Nakladatel

DALI-BB,s.r.o.

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89740-21-5

Kniha

ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ

Strany od

237

Strany do

243

Strany počet

7

BibTex

@inproceedings{BUT157640,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý} and Pavel {Menšík} and Zbyněk {Zachoval} and Tomáš {Kozel} and Stanislav {Paseka}",
  title="PROJEKT SEDECO - SEDIMENTY A EKOSYSTÉMOVÉ SLUŽBY VE VZÁJEMNÉM PŮSOBENÍ S POVODNĚMI A SUCHEM V POHRANIČNÍ OBLASTI AT-CZ",
  booktitle="ZBORNÍK PREDNÁŠOK Z IX. KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU - SEDIMENTY VODNÝCH TOKOV A NÁDRŽÍ",
  year="2019",
  pages="237--243",
  publisher="DALI-BB,s.r.o.",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-89740-21-5"
}