Detail publikace

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT

HODUL, J. DROCHYTKA, R. MÉSZÁROSOVÁ, L. BORG, R.

Originální název

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT

Anglický název

EFFECTIVE USE OF FLY ASH FROM THERMAL POWER PLANT DELIMARA TO POLYMER CEMENT PATCHING MORTAR

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Úletový filtrový popílek v současnosti z již nefunkční tepelné elektrárny Delimara byl podroben několika testům převážně v USA, kde bylo odhaleno, že tento popílek v některých směrech vykazuje nebezpečnější vlastnosti než radioaktivní odpad z jaderné elektrárny. Expozicí tímto radioaktivním popílkem se lidé mohou vystavit zvýšenému riziku rakoviny. Popílek je uskladněn na skládce a je potřeba najít jeho další využití, přičemž jako vhodné se jeví využití do polymercementových malt s obsahem krystalizační přísady, kdy by mohlo dojít také k solidifikaci tohoto popílku, klasifikovaného jako nebezpečný odpad.

Anglický abstrakt

Many tests, mostly in the USA, were performed with pulverized fuel fly ash from the thermal power plant Delimara that is inoperative nowadays and it was find out that the fly ash exhibits in some ways more dangerous properties than radioactive waste from nuclear power plants. The risk of cancer is increased by exposure to this fly ash by people that are staying long time nearby. The fly ash was dumped and now is stored at landfill and needs to reused. The use of this dangerous fly ash, classified as hazardous waste, to polymer cement mortars containing crystallization admixture seems to be very suitable solution.

Klíčová slova

Úletový popílek, polymercementová správková malta, vyluhovatelnost, mikrostruktura, pevnost, soudržnost

Klíčová slova v angličtině

Pulverised fuel fly ash, polymer cement repair mortar, leachability, microstructure, strength, adhesion

Autoři

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; BORG, R.

Vydáno

23. 5. 2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5751-5

Kniha

Popílky ve stavebnictví

Edice

Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.

Strany od

23

Strany do

33

Strany počet

11

BibTex

@inproceedings{BUT156972,
  author="Jakub {Hodul} and Rostislav {Drochytka} and Lenka {Mészárosová} and Ruben Paul {Borg}",
  title="EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POPÍLKU Z TEPELNÉ ELEKTRÁRNY DELIMARA DO POLYMERCEMENTOVÝCH SPRÁVKOVÝCH MALT",
  booktitle="Popílky ve stavebnictví",
  year="2019",
  series="Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.",
  pages="23--33",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5751-5"
}