Detail publikace

Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?

ČECH, J. KLIKA, P.

Originální název

Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?

Český název

Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřen na hodnocení součinitele prostupu tepla, a to jak pomocí výpočtových modelů, tak i na základě měřením na skutečné konstrukci. Autoři příspěvku v rámci svého zkoumání vyhodnocují rozdíly mezi hodnotami součinitelů prostupu tepla u obvodových stavebních konstrukcí získanými výpočtem na základě deklarovaných parametrů stavebních materiálů a z nich zhotovených stavebních konstrukcí a skutečnými hodnotami součinitelů prostupu tepla zjištěnými měřením na již realizované konstrukci. V článku se autoři krátce věnují i české legislativě a dodržování zákonných požadavků na kvalitu provedení stavebních konstrukcí. V závěru článku je provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků na konkrétní stavební konstrukci a je následně provedeno obecné zhodnocení. Závěr je také věnován předpokládaným či nejčastějším důvodům, které vedou k relativně velkým odchylkám mezi výpočtem (projektovaným předpokladem) a skutečností.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřen na hodnocení součinitele prostupu tepla, a to jak pomocí výpočtových modelů, tak i na základě měřením na skutečné konstrukci. Autoři příspěvku v rámci svého zkoumání vyhodnocují rozdíly mezi hodnotami součinitelů prostupu tepla u obvodových stavebních konstrukcí získanými výpočtem na základě deklarovaných parametrů stavebních materiálů a z nich zhotovených stavebních konstrukcí a skutečnými hodnotami součinitelů prostupu tepla zjištěnými měřením na již realizované konstrukci. V článku se autoři krátce věnují i české legislativě a dodržování zákonných požadavků na kvalitu provedení stavebních konstrukcí. V závěru článku je provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků na konkrétní stavební konstrukci a je následně provedeno obecné zhodnocení. Závěr je také věnován předpokládaným či nejčastějším důvodům, které vedou k relativně velkým odchylkám mezi výpočtem (projektovaným předpokladem) a skutečností.

Klíčová slova

součinitel prostupu tepla; obalové konstrukce; česká legislativa; kvalita stavebních prací; odchylky;

Vydáno

24.01.2019

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství.

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5708-9

Kniha

Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019

Edice

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Číslo edice

první

Strany od

263

Strany do

270

Strany počet

8

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT156002,
 author="Josef {Čech} and Pavel {Klika}",
 title="Tepelné ztráty budov. Projekt a realita?",
 annote="Příspěvek je zaměřen na hodnocení součinitele prostupu tepla, a to jak pomocí výpočtových modelů, tak i na základě měřením na skutečné konstrukci. Autoři příspěvku v rámci svého zkoumání vyhodnocují rozdíly mezi hodnotami součinitelů prostupu tepla u obvodových stavebních konstrukcí získanými výpočtem na základě deklarovaných parametrů stavebních materiálů a z nich zhotovených stavebních konstrukcí a skutečnými hodnotami součinitelů prostupu tepla zjištěnými měřením na již realizované konstrukci. V článku se autoři krátce věnují i české legislativě a dodržování zákonných požadavků na kvalitu provedení stavebních konstrukcí. V závěru článku je provedeno vyhodnocení zjištěných poznatků na konkrétní stavební konstrukci a je následně provedeno obecné zhodnocení. Závěr je také věnován předpokládaným či nejčastějším důvodům, které vedou k relativně velkým odchylkám mezi výpočtem (projektovaným předpokladem) a skutečností.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství.",
 booktitle="Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019",
 chapter="156002",
 edition="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství.",
 year="2019",
 month="january",
 pages="263--270",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství."
}