Detail publikace

Program Transform_wave pro transformace povodňových vln v podmínkách nejistot

PASEKA, S. MARTON, D.

Originální název

Program Transform_wave pro transformace povodňových vln v podmínkách nejistot

Anglický název

TRANSFORM_WAVE SOFTWARE FOR FLOOD WAVE TRANSFORMATION IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hlavním cílem článku je ukázat uživatelské rozhraní vyvíjeného programu TRANSFORM WAVE. Program umožňuje opakovaně provádět výpočty transformací povodňových vln retenčním prostorem nádrže v podmínkách nejistot stanovení povodňových vln. V článku bude představeno a popsáno, jak správně ovládat uživatelské rozhraní k získání správných výsledků transformací a výšek hladin vody v nádrži v podmínkách nejistot. Praktická aplikace bude interpretována na fiktivní nádrži. Pomocí konkrétních výstupů bude prezentována funkčnost matematizované Klemešovy metody, kterou program TRANSFORM WAVE využívá pro transformaci povodňové vlny.

Anglický abstrakt

The main target of the article is to show the user interface TRANSFORM WAVE software that allows repeatedly calculating flood wave transformations by flood storage capacity in conditions of flood waves uncertainty. It will be presented and described in the article how to control the user interface to obtain correct results of transformations and water heights in the reservoir in conditions of uncertainty. The case study will be interpreted on a fictitious reservoir. Using specific outputs, the functionality of the mathematical Klemeš method that TRANSFORM WAVE uses for flood wave transformation will be presented.

Klíčová slova

Povodňová vlna; transformace; nejistoty; program TRANSFORM WAVE

Klíčová slova v angličtině

Flood Wave; Transformation; Uncertainties; TRANSFORM WAVE Software

Autoři

PASEKA, S.; MARTON, D.

Vydáno

31. 1. 2019

Nakladatel

ECON publishing, s. r. o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86433-71-4

Kniha

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2019

Strany od

335

Strany do

340

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT155366,
  author="Stanislav {Paseka} and Daniel {Marton}",
  title="Program Transform_wave pro transformace povodňových vln v podmínkách nejistot",
  booktitle="SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS Juniorstav 2019",
  year="2019",
  pages="335--340",
  publisher="ECON publishing, s. r. o.",
  address="Brno",
  isbn="978-80-86433-71-4"
}