Detail publikace

Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot

MARTON, D. PASEKA, S.

Originální název

Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot

Anglický název

Reliability Analysis of Reservoir Storage Capacity in Condition of Deep Uncertainty

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Klimatická změna a hydrologické extrémy jsou fenomény silně ovlivňující současné i budoucí hospodaření s vodními zdroji. Cílem příspěvku je představit soubor metod a postupů potřebných k vyhodnocení zabezpečenosti odtoku vody z nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu. Nástroje použité v práci jsou: i) bilanční hydrologický model, ii) downscaling dat popisující klimatickou změnu vytvořený pomocí LARS WG a ENSEBLE Downscalig Portal, iii) simulační model chování zásobního objemu nádrže a iv) analýza robustnosti řešení. Využitím hydrologického modelu a downscalingu klimatologických dat byly odvozeny ensembly hydrologických dat ovlivněné budoucí klimatickou změnou. Ensembly dat byly použity na posouzení hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti objemu nádrže byla provedena s uvažováním nejistoty klimatického systému. Respektive byly posouzeny hydrologická data z celkem 37 klimatických modelů respektující emisní scénáře SRES a RCPs. Hluboká nejistota byla posuzována z hlediska robustnosti požadované zabezpečenosti zásobního objemu nádrže. Praktická aplikace byla provedena v povodí řeky Svratky a na nádrži Vír I.

Anglický abstrakt

Climate change and hydrologic extrems are phenomenos strongly influenced curent and future water resources management. The aim of this paper is to introduce methods and tools of the reservoir performance evaluation under the deep climate change uncertainty. The main tools are: i) Newly developed lumped water balance model, ii) climate change data downscaling using LARS WG and ENSEBLE Downscalig Portal, iii) reservoir simulation model and iv) robust analysis will be used. Based on water balance model and downscaling of climate change data the approach of robust reservoir storage capacity reliability assessment was introduced. The analysis of hydrological reliabilty under uncertainty of climate change was made. Ensemble of 37 climate scenarios of emision scenarions SRES a RCPs were evaluated. Robustness assessment against the climate change uncertainty will be presented on the case study of the Vir I reservoir and Svratka river basin in the Czech Republic.

Klíčová slova

klimatická změna; nejistoty; nádrž; zabezpečenost; zásobní objem nádrže; robustnost

Klíčová slova v angličtině

climate change; uncertainty; reservoir; reliability; reservoir storage capacity; robustness

Autoři

MARTON, D.; PASEKA, S.

Vydáno

1. 10. 2018

Nakladatel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-06496-2

Kniha

Seminář Adolfa Patery 2018

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

111

Strany do

123

Strany počet

180

BibTex

@inproceedings{BUT150273,
  author="Daniel {Marton} and Stanislav {Paseka}",
  title="Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot",
  booktitle="Seminář Adolfa Patery 2018",
  year="2018",
  series="1",
  number="1",
  pages="111--123",
  publisher="České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky",
  address="Praha",
  isbn="978-80-01-06496-2"
}