Detail publikace

Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot

MARTON, D. PASEKA, S.

Originální název

Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot

Český název

Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Klimatická změna a hydrologické extrémy jsou fenomény silně ovlivňující současné i budoucí hospodaření s vodními zdroji. Cílem příspěvku je představit soubor metod a postupů potřebných k vyhodnocení zabezpečenosti odtoku vody z nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu. Nástroje použité v práci jsou: i) bilanční hydrologický model, ii) downscaling dat popisující klimatickou změnu vytvořený pomocí LARS WG a ENSEBLE Downscalig Portal, iii) simulační model chování zásobního objemu nádrže a iv) analýza robustnosti řešení. Využitím hydrologického modelu a downscalingu klimatologických dat byly odvozeny ensembly hydrologických dat ovlivněné budoucí klimatickou změnou. Ensembly dat byly použity na posouzení hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti objemu nádrže byla provedena s uvažováním nejistoty klimatického systému. Respektive byly posouzeny hydrologická data z celkem 37 klimatických modelů respektující emisní scénáře SRES a RCPs. Hluboká nejistota byla posuzována z hlediska robustnosti požadované zabezpečenosti zásobního objemu nádrže. Praktická aplikace byla provedena v povodí řeky Svratky a na nádrži Vír I.

Český abstrakt

Klimatická změna a hydrologické extrémy jsou fenomény silně ovlivňující současné i budoucí hospodaření s vodními zdroji. Cílem příspěvku je představit soubor metod a postupů potřebných k vyhodnocení zabezpečenosti odtoku vody z nádrže v podmínkách hlubokých nejistot změn klimatu. Nástroje použité v práci jsou: i) bilanční hydrologický model, ii) downscaling dat popisující klimatickou změnu vytvořený pomocí LARS WG a ENSEBLE Downscalig Portal, iii) simulační model chování zásobního objemu nádrže a iv) analýza robustnosti řešení. Využitím hydrologického modelu a downscalingu klimatologických dat byly odvozeny ensembly hydrologických dat ovlivněné budoucí klimatickou změnou. Ensembly dat byly použity na posouzení hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže. Analýza hydrologické spolehlivosti objemu nádrže byla provedena s uvažováním nejistoty klimatického systému. Respektive byly posouzeny hydrologická data z celkem 37 klimatických modelů respektující emisní scénáře SRES a RCPs. Hluboká nejistota byla posuzována z hlediska robustnosti požadované zabezpečenosti zásobního objemu nádrže. Praktická aplikace byla provedena v povodí řeky Svratky a na nádrži Vír I.

Klíčová slova

klimatická změna; nejistoty; nádrž; zabezpečenost; zásobní objem nádrže; robustnost

Vydáno

01.10.2018

Nakladatel

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-06496-2

Kniha

Seminář Adolfa Patery 2018

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

111

Strany do

123

Strany počet

180

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150273,
 author="Daniel {Marton} and Stanislav {Paseka}",
 title="Analýza zabezpečenosti zásobního objemu nádrže v podmínkách hlubokých nejistot",
 annote="Klimatická změna a hydrologické extrémy jsou fenomény silně ovlivňující současné i
budoucí hospodaření s vodními zdroji. Cílem příspěvku je představit soubor metod a postupů
potřebných k vyhodnocení zabezpečenosti odtoku vody z nádrže v podmínkách hlubokých
nejistot změn klimatu. Nástroje použité v práci jsou: i) bilanční hydrologický model, ii)
downscaling dat popisující klimatickou změnu vytvořený pomocí LARS WG a ENSEBLE
Downscalig Portal, iii) simulační model chování zásobního objemu nádrže a iv) analýza
robustnosti řešení. Využitím hydrologického modelu a downscalingu klimatologických dat
byly odvozeny ensembly hydrologických dat ovlivněné budoucí klimatickou změnou. Ensembly
dat byly použity na posouzení hydrologické spolehlivosti zásobního objemu nádrže. Analýza
hydrologické spolehlivosti objemu nádrže byla provedena s uvažováním nejistoty
klimatického systému. Respektive byly posouzeny hydrologická data z celkem 37 klimatických
modelů respektující emisní scénáře SRES a RCPs. Hluboká nejistota byla posuzována z
hlediska robustnosti požadované zabezpečenosti zásobního objemu nádrže. Praktická
aplikace byla provedena v povodí řeky Svratky a na nádrži Vír I.",
 address="České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky",
 booktitle="Seminář Adolfa Patery 2018",
 chapter="150273",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky",
 year="2018",
 month="october",
 pages="111--123",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky",
 type="conference paper"
}