Detail publikace

ELEKTRONICKÉ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY VOZIDEL

MIKULEC, R.

Originální název

ELEKTRONICKÉ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY VOZIDEL

Anglický název

VEHICLE ELECTRONIC STABILITY SYSTEMS

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Stabilizační systémy vozidel (mezi nejznámější patří ESP) umožňují vozidlům dosáhnout svých jízdních limitů bez ztráty jízdní stability. Obecně platí, že vzhledem k neustálému vývoji vozidel, není plně prozkoumáno, do jaké míry samotné stabilizační systémy ovlivňují dynamiku vozidla. Řada studií nicméně ukázala, že vybavení vozidel se stabilizačními systémy mělo za následek snížení počtu nehod v souvislosti se ztrátou jízdní stability přibližně o 40%, avšak vzhledem k počtu faktorů, které se podílejí na hodnocení, lze předpokládat, že tato hodnota je poněkud přeceňována.

Anglický abstrakt

Vehicle stabilization systems (among the best known ESP) allow vehicles to reach their driving limits without loss of control. Generally, regarding the constant overall development of vehicles, it is not fully explored to what extent the stability systems themselves affect the dynamics of the vehicle. However, a number of studies have shown that vehicles equipment with stabilization systems has resulted in a reduction in the number of accidents involving loss of control by approximately 40%, however, given the number of factors involved in the evaluation, it can be assumed that this value is somewhat overestimated.

Klíčová slova

Vozidla, dopravní nehoda, elektronický stabilizační systém

Klíčová slova v angličtině

Vehicles, traffic accident, electronic stability programme

Autoři

MIKULEC, R.

Vydáno

26. 4. 2018

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5621-1

Kniha

Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018

Číslo edice

1

Strany od

54

Strany do

59

Strany počet

6

URL

BibTex

@inproceedings{BUT150107,
  author="Roman {Mikulec}",
  title="ELEKTRONICKÉ STABILIZAČNÍ SYSTÉMY VOZIDEL",
  booktitle="Sborník příspěvků konference Junior Forensic Science Brno 2018",
  year="2018",
  number="1",
  pages="54--59",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5621-1",
  url="http://www.jufos.cz/wp-content/uploads/2018/05/Sbornik_prispevku_2018.pdf"
}