Detail publikace

Srážko-odtokový model pro dlouhodobé prognózy v podmínkách klimatické změny

KNOPPOVÁ, K. MARTON, D.

Originální název

Srážko-odtokový model pro dlouhodobé prognózy v podmínkách klimatické změny

Anglický název

Rainfall-runoff model for long-term hydrologic projections under climate change

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je představit koncepční srážko-odtokový model Runoff Prophet, který umožňuje simulaci průtoků v podmínkách změny klimatu v závěrovém profilu libovolného povodí. V rámci článku byla provedena praktická aplikace vyvinutého softwaru na povodí řeky Svratky nad vodním dílem Vír I. Získané výsledky byly vyhodnoceny z hlediska charakteru predikovaných teplot, srážek a průtoků v měrném profilu Dalečín, představujícímu přítok do nádrže. Runoff Prophet se během testování prokázal jako účinný nástroj k modelování srážko-odtokového procesu pro účely dlouhodobých prognóz. Své uplatnění v praxi může nalézt například při předpovídání změn hydrologické bilance krajiny nebo při odhadu budoucích zásob vody ve vodních nádržích, a to jak při posouzení těch stávajících, tak při návrhu nových.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is to present the conceptual rainfall-runoff model Runoff Prophet, which is eligible to simulate discharge under climate change in a closing profile of any river basin. Within the paper, developed software was tested on Svratka river catchment above Vir I. dam. Results were evaluated from viewpoints of predicted air temperature, precipitation and discharge characteristics in Dalecin stream gauging station, representing the reservoir inflow. During practical application, Runoff Prophet proved itself as an effective tool for rainfall-runoff process modelling with long-term prognosis purposes. In practice, it could be used for example for predictions of changes in hydrological balance of the landscape or for estimations of future water supplies in reservoirs when assessing the current ones as well as designing the new ones.

Klíčová slova

Runoff Prophet, hydrologické modelování, klimatický scénář, Nash-Sutcliffe

Klíčová slova v angličtině

Runoff Prophet, hydrological modelling, climate scenario, Nash-Sutcliffe

Autoři

KNOPPOVÁ, K.; MARTON, D.

Vydáno

21. 6. 2018

Nakladatel

Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds)

Místo

Třeboň

ISBN

978-80-87361-83-2

Kniha

Konference s mezinárodní účastí "Hospodaření s vodou v krajině"

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

12

Strany počet

12

BibTex

@inproceedings{BUT149749,
  author="Kateřina {Benáčková} and Daniel {Marton}",
  title="Srážko-odtokový model pro dlouhodobé prognózy v podmínkách klimatické změny",
  booktitle="Konference s mezinárodní účastí {"}Hospodaření s vodou v krajině{"}",
  year="2018",
  series="1",
  number="1",
  pages="1--12",
  publisher="Rožnovský, J., Litschmann, T. (eds)",
  address="Třeboň",
  isbn="978-80-87361-83-2"
}