Detail publikace

Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data

Anglický název

Storage capacity assessment of water reservoir on current hydrologic data

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je přednést výsledky studie, která měla za úkol posouzení účinnosti funkčních objemů nádrže Vír I na aktualizované vstupné data. Studie byla zaměřena na přepočet zásobního objemu a zabezpečenosti nalepšeného odtoku vody z nádrže a na posouzení ochranného objemu nádrže. Řešení zásobního objemu nádrže bylo provedeno pomocí reálných průtokových řad maximální dostupné délky měření a umělých průtokových řad. Přepočet ochranné funkce nádrže byl proveden pro teoretické povodňové vlny odvozené klasickou metodou a pomocí metody podmíněné pravděpodobnosti. Zadání vycházelo z požadavku aktualizace výpočtu uvedených veličin s ohledem k prodloužení délky měřených vstupních hydrologických podkladů, zejména pak s přihlédnutím na sucho z roku 2015 a extrémní povodně posledních let.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is to present results of study, which was aimed to evaluate the efficiency of reservoir capacities for updated input data. The study has focused on review of storage capacity and reliability of total reservoir outflow and analysis of flood protection capacity. Storage capacity was made using historical flow time series of maximum length of historical measurements as well as using artificial flow time series. The review of the flood protection capacity was made for the theoretical flood hydrographs derived by the classical method as well as the Method of Conditional Probability. The given objectives is based on the requirement to update the calculations of above mentioned quantities with point of view to extending of length of measured input hydrological data, especially taking into account the 2015 drought and the extreme flood in recent years.

Klíčová slova

Funkční objem; nádrž; Vír I; zásobní funkce nádrže, ochranná funkce nádrže.

Klíčová slova v angličtině

Reservoir Volume; Reservoir; storage capacity; flood capacity.

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Vydáno

11. 4. 2018

Nakladatel

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Místo

Praha

ISSN

0322-8916

Periodikum

Vodohospodářské technicko-ekonomické informace

Ročník

60

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

4

Strany do

7

Strany počet

4

URL

BibTex

@article{BUT147933,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizovaná vstupní data",
  journal="Vodohospodářské technicko-ekonomické informace",
  year="2018",
  volume="60",
  number="2",
  pages="4--7",
  issn="0322-8916",
  url="https://www.vtei.cz/2018/04/posouzeni-funkcnich-objemu-vodniho-dila-vir-i-na-aktualizovana-vstupni-data/"
}