Detail produktu

Experimentální zařízení typu back-to-back

OMASTA, M. SVOBODA, P. ŽÁČEK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Jedná se o experimentální zařízení vytvořené za účelem průmyslového výzkumu mazání tribologických uzlů a experimentálního vývoje mazacích systémů. V případě projektu bude testovaným uzlem dvojice ozubených převodů. Zařízení bude využito při řešení jednotlivých etap projektu.

Klíčová slova

Testovací zařízení; ozubené převody; mazání; opotřebení; back-to-back

Datum vzniku

29. 9. 2017

Umístění

Laboratoř A3/109 Ústav konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké ucení technické v Brne Technická 2896/2 616 69 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www