Detail produktu

Měření koncentrace kyslíku in vitro buněčných kultur

SEKORA, J. NEČASOVÁ, B. SKOPALÍK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Systém pro měření a zaznamenávání koncentrace kyslíku uvnitř vyživovacího média při měření in vitro na buněčných kulturách pro integraci do monoklimatické inkubátorové komory.

Klíčová slova

Clarkova sonda,měření kyslíku, in vitro buněčné kultury

Datum vzniku

20. 9. 2017

Umístění

Laboratoř biofyziky

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek