Detail produktu

Monoklimatická inkubátorová komora pro optická měření na konfokálním mikroskopu

SEKORA, J. KOVÁŘOVÁ, A. FABIANOVÁ, K. SKOPALÍK, J.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Monoklimatická inkubátorová komora pro optická měření na konfokálním mikroskopu s udržováním konstantní teploty, koncentrace O2 a CO2 a přetlaku vnitřní atmosféry.

Klíčová slova

Monoklimatická inkubátorová komora, in vitro kultivace, regulace atmosféry

Datum vzniku

15. 5. 2017

Umístění

Laboratoř biofyziky

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek