Detail patentu

Zařízení k provádění detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků

SEDLÁK, P. TOFEL, P. MAJZNER, J. HOLCMAN, V. GRMELA, L. PINDOR, L. HERMANN, R.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká zařízení k provádění detekce rozměrových a tvarových vad plynule litých předlitků, projevujících se například kosoúhlostí stěn, vborcení nebo vyborcení jejich povrchu a podobně, které při následném zpracování plynule litých předlitků způsobují výskyt lokálních vad.

Klíčová slova

litý sochor, vady, nehomegenity, laserová triangulace, identifikace

Číslo patentu

30487

Datum přihlášky

18. 12. 2015

Datum zápisu

14. 3. 2017

Vlastník

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec, Staré Město, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www