Detail patentu

Způsob detekce pokusů o neoprávněný průchod do chráněných prostor

ŘÍHA, K. PŘINOSIL, J. VRBA, K. MALACH, T. MALACH, J.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob detekce pokusů o neoprávněný průchod do chráněných prostor, při kterém se prostor před vstupem do chráněných prostor snímá pohybovým senzorem uzpůsobeným pro měření hloubkové mapy v zorném poli jeho kamery za infračerveného přísvitu a snímky se odesílají do vyhodnocovací jednotky, zahrnuje následující kroky: a) nejprve se vytvoří a odešle referenční snímek prostoru bez přítomnosti osob, a b) následně se pro alespoň některé z dalších snímků ve vyhodnocovací jednotce provádí od nich odečet referenčního snímku pro získání vypočtených obrazů, c) jestliže se v takto vypočtených obrazech zjistí objekty, detekují se objekty elipsovitého tvaru, kdy stav je vyhodnocen jako pokus o neoprávněný průchod, jestliže buď d) po soustavě po sobě následujících vypočtených obrazů obsahujících objekty elipsovitého tvaru následuje soustava alespoň jednoho vypočteného obrazu bez objektů a po ní následuje alespoň jeden vypočtený obraz s objektem a/nebo e) v alespoň dvou po sobě následujících vypočtených obrazech se detekují alespoň dva objekty elipsovitého tvaru.

Klíčová slova

Neoprávněný průchod; hloubková mapa; elipsovitý tvar

Číslo patentu

306898

Datum přihlášky

27. 7. 2016

Datum zápisu

19. 7. 2017

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně Ebis, spol. s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek