Detail patentu

Způsob kontroly barvy oděvu a / nebo pokrývky hlavy osoby

PŘINOSIL, J. ŘÍHA, K. MALACH, T. MALACH, J. VRBA, K.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Způsob kontroly barvy oděvu a pokrývky hlavy osoby, při kterém se kontrolovaný prostor snímá kamerou, ze které se videosignál odesílá do výpočetní jednotky, do které se zadá požadovaná barva oděvu a pokrývky hlavy a pro alespoň některé barevné snímky z kamery se provádějí následující operace: - snímek se převede jednak na snímek ve stupních šedi a jednak do modelu HSV, - ve snímku převedeném do stupňů šedi se zjišťuje výskyt obrazu lidské postavy, - v případě zjištění výskytu obrazu lidské postavy se nalezne její silueta, - z ní se vybere alespoň jedna oblast, pro kterou má být sledována barva oděvu a pokrývky hlavy, - ta se vyznačí ve snímku převedeném do modelu HSV, - na základě histogramu barevných složek modelu HSV se zjistí majoritní barva ve vybrané oblasti, a - zjištěná barva se porovná s požadovanou barvou

Klíčová slova

Barva oděvu; kamera; pokrývka hlavy; detekce siluety

Číslo patentu

306919

Datum přihlášky

18. 12. 2015

Datum zápisu

2. 8. 2017

Vlastník

Vysoké učení technické v Brně Ebis, spol. s.r.o.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek