Detail publikace

Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. JURÁNEK, P.

Originální název

Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění

Anglický název

The evaluation of concrete from point of view of durability by determination its air permeability

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Trvanlivost a především ochrana úproti koroznímu napadaní výztuže je u značného počtu betonových konstrukcí exponovaných v otevřeném prostředí je většinou nedostatečná. K tomuto jevu přispívá řada chyb při navrhování a provádění betonových konstrukcí. Měřením vzduchové propustnosti povrchové vrstvy betonu metodou dle Torrenta (TPT) lze kvalifikovat stav povrchové vrstvy z hlediska její aktuální trvanlivosti.

Anglický abstrakt

The durability, especially the protection against corrosion of the reinforcement of numerous existing concrete construction exposed to open-air conditions is in-sufficient. Many reasons may be given for this, for instance incorrect design and bad mix design and work manship. The experimental measurement of air permeability of cover layer concrete using method by Torrent (TPT) give some dates for evaluation of concrete cover from point of view of actual durability.

Klíčová slova

Měření vzduchové prospustnosti povrchové vrstvy betonu metodou Torrenta (TPT)

Klíčová slova v angličtině

Protection against corrosion, durability, air permeability of cover layer concrete, testing method by Torrent (TPT)

Autoři

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P.

Vydáno

13. 5. 2004

Nakladatel

Sdružení pro sanace

Místo

Brno

Strany od

50

Strany do

56

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT14043,
  author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Pavel {Juránek}",
  title="Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění",
  booktitle="Sborník Sanace",
  year="2004",
  series="SANACE 2004",
  volume="14",
  number="1",
  pages="50--56",
  publisher="Sdružení pro sanace",
  address="Brno"
}