Detail publikace

Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data

MARTON, D. STARÝ, M.

Originální název

Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data

Anglický název

Vir I Reservoir Capacity Analysis on Actual Input Data

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Cílem příspěvku je přednést výsledky studie, která měla za úkol posouzení účinnosti funkčních objemů nádrže Vír I na aktualizované vstupné data. Studie byla zaměřena na přepočet zásobního objemu a zabezpečenosti nalepšeného odtoku vody z nádrže a na posouzení ochranného objemu nádrže. Řešení zásobního objemu nádrže bylo provedeno pomocí reálných průtokových řad maximální dostupné délky měření a umělých průtokových řad. Přepočet ochranné funkce nádrže byl proveden pro teoretické povodňové vlny odvozené klasickou metodou a pomocí metody podmíněné pravděpodobnosti. Zadání vycházelo z požadavku aktualizace výpočtu uvedených veličin s ohledem k prodloužení délky měřených vstupních hydrologických podkladů, zejména pak s přihlédnutím na sucho z roku 2015 a extrémní povodně posledních let.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is to present results of study, which was aimed to evaluate the efficiency of reservoir capacities for updated input data. The study has focused on review of storage capacity and reliability of total reservoir outflow and analysis of flood protection capacity. Storage capacity was made using historical flow time series of maximum length of historical measurements as well as using artificial flow time series. The review of the flood protection capacity was made for the theoretical flood hydrographs derived by the classical method as well as the Method of Conditional Probability. The given objectives is based on the requirement to update the calculations of above mentioned quantities with point of view to extending of length of measured input hydrological data, especially taking into account the 2015 drought and the extreme flood in recent years.

Klíčová slova

Funkční objem; nádrž; Vír I; zásobní funkce nádrže, ochranná funkce nádrže.

Klíčová slova v angličtině

Reservoir Volume; Reservoir; storage capacity; flood capacity.

Autoři

MARTON, D.; STARÝ, M.

Vydáno

4. 10. 2017

Nakladatel

Povodí Moravy, s.p. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-905368-5-2

Kniha

Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2017

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

24

Strany do

27

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT140072,
  author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý}",
  title="Posouzení funkčních objemů vodního díla Vír I na aktualizované vstupní data",
  booktitle="Vodohosodářská konference Vodní nádrže 2017",
  year="2017",
  series="1",
  number="1",
  pages="24--27",
  publisher="Povodí Moravy, s.p. Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-905368-5-2"
}