Detail publikace

Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev

ŽLEBEK, T. HODUL, J. DROCHYTKA, R.

Originální název

Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev

Anglický název

Possibilities of use the waste glass to polymer chemical anchors

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá výzkumem, jehož hlavním cílem bylo ověřit možnost využití odpadního skla do polymerních chemických kotev za účelem nahrazení co největšího množství pojivové složky a zároveň využití co největšího množství odpadu. Odpadní sklo se jeví jako vhodné plnivo především z důvodu vysokého obsahu SiO2, který vyniká výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi a velmi dobrou chemickou a tepelnou odolností. Byly použity tři druhy odpadního skla frakce 0 – 0,63 mm, a to konkrétně obalové sklo, autosklo a sklo ze solárních panelů typu QS. Výsledné vlastnosti vyvinutých chemických kotev byly srovnávány s referenční hmotou, která obsahovala jako plnivo křemičitý písek Dorsilit. Jako pojivo byla použita kotevní polymerní hmota na bázi epoxidové pryskyřice. Pro zjištění vhodnosti použití odpadního skla do polymerních chemických kotev jako plniva, byly prováděny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tahu, stanovení poměrného prodloužení a stanovení maximální síly při zkoušce vytržení.

Anglický abstrakt

The paper deals with the research, which main aim was to verify the possibility of use waste glass into the special chemical anchors in order to replace the largest possible amount of binder component and effectively utilize the largest possible amount of this progressive waste as well. Waste glass seems to be appropriate filler mainly due to high content of silicon oxide (SiO2), which has an excellent physical and mechanical properties and very good chemical and thermal resistance. Three different kinds of waste glass of the fraction 0-0.63 mm were used in this research, namely container glass, windscreen glass a glass from solar panel type QS. The resulting properties of the developed chemical anchors were compared with the reference compound containing silica sand Dorsilit as a filler. Two component polymer anchor compound on the basis of epoxy resin was used as a binder for preparation of all samples. For an examination of the suitability of using waste glass as a filler to the chemical anchor, mechanical parameters such as compressive strength, bending strength, tensile strength, relative prolongation and maximum force at the pull-out test were determined.

Klíčová slova

odpadní sklo, polymerní chemická kotva, epoxidová pryskyřice, zkoušky

Klíčová slova v angličtině

waste glass, polymer chemical anchor, epoxy resin, examinations

Autoři

ŽLEBEK, T.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

31. 5. 2017

Nakladatel

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-4689-2

Kniha

CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials

Edice

Ing. Zuzana Štefunková, PhD.

Číslo edice

Prvé

Strany od

226

Strany do

233

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT136740,
  author="Tomáš {Žlebek} and Jakub {Hodul} and Rostislav {Drochytka}",
  title="Možnosti využití odpadního skla do polymerních chemických kotev",
  booktitle="CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials",
  year="2017",
  series="Ing. Zuzana Štefunková, PhD.",
  number="Prvé",
  pages="226--233",
  publisher="Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Spektrum STU 2017",
  address="Bratislava",
  isbn="978-80-227-4689-2"
}