Detail publikace

Legislativa ve vodním hospodářství

MARTON, D. HORSKÁ, M.

Originální název

Legislativa ve vodním hospodářství

Anglický název

Legislation in water management

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Text příspěvku stručně shrnuje stěžejní právní předpis vodoprávní legislativy, kterým je vodní zákon, a dává jej do souvislostí s navazujícími právními předpisy. Článek definuje základní vztahy a výkon státní správy. Popisuje nástroje vodního práva, institut nakládání s vodami a vodní díla. Vysvětluje pojmy ochrany vodních zdrojů, vodní toky a protipovodňovou ochranu. Cílem článku je seznámit odbornou veřejnost s obsahem výuky vodního práva, které je vyučováno v rámci předmětu Vodohospodářská legislativa na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně.

Anglický abstrakt

The paper summarizes the main water management legislation, the Water Act, and links it with other important regulations. The article defines basic relations and government competence. It describes tools of water management law, water use definition institutes, and water structures. It describes the concepts of water resources protection, watercourses, and flood protection. The aim of this paper is to introduce to the professional public the concept of the Water Management Law course, which is taught at the Faculty of Civil Engineering at Brno University of Technology.

Klíčová slova

vodní hospodářství; Vodní zákon; legislativa; vodní právo; nakládání s vodami; vodní dílo; vodní toky; ochrana před povodněmi

Klíčová slova v angličtině

water management; water rights; legislation; water law; water use; water management structure; water course; flood protection

Autoři

MARTON, D.; HORSKÁ, M.

Vydáno

9. 5. 2017

Nakladatel

Vodní hospodářství, spol. s r.o.

Místo

Bohumilice 89, 384 81 Čkyně, Česká republika

ISSN

1211-0760

Periodikum

Vodní hospodářství

Ročník

2017

Číslo

5

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

14

Strany počet

14

URL

BibTex

@article{BUT135398,
  author="MARTON, D. and HORSKÁ, M.",
  title="Legislativa ve vodním hospodářství",
  journal="Vodní hospodářství",
  year="2017",
  volume="2017",
  number="5",
  pages="1--14",
  issn="1211-0760",
  url="http://vodnihospodarstvi.cz/legislativa-ve-vodnim-hospodarstvi/"
}