Detail publikace

Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. JURÁNEK, P.

Originální název

Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů

Český název

Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku autoři navazují na dřívější práce v oboru lehkých konstrukčních betonů dále LKB, vyráběných z agloporitu a keramzitu (liaporu). Při určité skladbě betonové směsi, ve které drobné kamenivo tvořil těžený písek a hrubé kamenivo agloporit, byly výsledky pevností betonů v tlaku těchto betonů srovnatelné, často vyšší než u referenčních betonů, které obsahovaly přírodní hraněnou drť. Navazující experimentální sledování betonů s částečnou náhradou hrubého kameniva agloporitem a liaporem opět ukázalo, že krychelné pevnosti betonů s touto náhradou jsou nezanedbatelně lepší. Tuto skutečnost lze s největší pravděpodobností připsat obsahu vody v zrnech lehkých kameniv, která je postupně předávána z jejich pórů do kontaktní zóny s cementovým kamenem a zlepšuje podmínky pro jeho hydrataci.

Český abstrakt

V příspěvku autoři navazují na dřívější práce v oboru lehkých konstrukčních betonů dále LKB, vyráběných z agloporitu a keramzitu (liaporu). Při určité skladbě betonové směsi, ve které drobné kamenivo tvořil těžený písek a hrubé kamenivo agloporit, byly výsledky pevností betonů v tlaku těchto betonů srovnatelné, často vyšší než u referenčních betonů, které obsahovaly přírodní hraněnou drť. Navazující experimentální sledování betonů s částečnou náhradou hrubého kameniva agloporitem a liaporem opět ukázalo, že krychelné pevnosti betonů s touto náhradou jsou nezanedbatelně lepší. Tuto skutečnost lze s největší pravděpodobností připsat obsahu vody v zrnech lehkých kameniv, která je postupně předávána z jejich pórů do kontaktní zóny s cementovým kamenem a zlepšuje podmínky pro jeho hydrataci.

Klíčová slova

Pórovité kamenivo, lehký konstrukční betón, kontaktní zóna

Rok RIV

2003

Vydáno

03.12.2003

Nakladatel

Sekurkon Praha

Místo

Pardubice

ISBN

80-239-1840-0

Kniha

Betonářské dny 2003

Číslo vydání

1

Strany od

128

Strany do

133

Strany počet

6

URL

knihovna SZK

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT13441,
 author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Pavel {Juránek}",
 title="Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů",
 annote="V příspěvku autoři navazují na dřívější práce v oboru lehkých konstrukčních betonů dále LKB, vyráběných z agloporitu a keramzitu (liaporu). Při určité skladbě betonové směsi, ve které drobné kamenivo tvořil těžený písek a hrubé kamenivo agloporit, byly výsledky pevností betonů v tlaku těchto betonů srovnatelné, často vyšší než u referenčních betonů, které obsahovaly přírodní hraněnou drť. Navazující experimentální sledování betonů s částečnou náhradou hrubého kameniva agloporitem a liaporem opět ukázalo, že krychelné pevnosti betonů s touto náhradou jsou nezanedbatelně lepší. Tuto skutečnost lze s největší pravděpodobností připsat obsahu vody v zrnech lehkých kameniv, která je postupně předávána z jejich pórů do kontaktní zóny s cementovým kamenem a zlepšuje podmínky pro jeho hydrataci.",
 address="Sekurkon Praha",
 booktitle="Betonářské dny 2003",
 chapter="13441",
 institution="Sekurkon Praha",
 number="12",
 year="2003",
 month="december",
 pages="128",
 publisher="Sekurkon Praha",
 type="conference paper"
}