Detail publikace

Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. JURÁNEK, P.

Originální název

Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů

Anglický název

Non-traditional Possibility of Concrete Properties Improving

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V příspěvku autoři navazují na dřívější práce v oboru lehkých konstrukčních betonů dále LKB, vyráběných z agloporitu a keramzitu (liaporu). Při určité skladbě betonové směsi, ve které drobné kamenivo tvořil těžený písek a hrubé kamenivo agloporit, byly výsledky pevností betonů v tlaku těchto betonů srovnatelné, často vyšší než u referenčních betonů, které obsahovaly přírodní hraněnou drť. Navazující experimentální sledování betonů s částečnou náhradou hrubého kameniva agloporitem a liaporem opět ukázalo, že krychelné pevnosti betonů s touto náhradou jsou nezanedbatelně lepší. Tuto skutečnost lze s největší pravděpodobností připsat obsahu vody v zrnech lehkých kameniv, která je postupně předávána z jejich pórů do kontaktní zóny s cementovým kamenem a zlepšuje podmínky pro jeho hydrataci.

Anglický abstrakt

Non-tradition Possibility of Concrete Properties Improving

Klíčová slova

Pórovité kamenivo, lehký konstrukční betón, kontaktní zóna

Klíčová slova v angličtině

Non-tradition Possibility of Concrete Properties Improving

Autoři

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P.

Rok RIV

2003

Vydáno

3. 12. 2003

Nakladatel

Sekurkon Praha

Místo

Pardubice

ISBN

80-239-1840-0

Kniha

Betonářské dny 2003

Číslo edice

1

Strany od

128

Strany do

133

Strany počet

6

URL

knihovna SZK

BibTex

@inproceedings{BUT13441,
 author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Pavel {Juránek}",
 title="Netradiční možnost zlepšení vlastností betonů",
 booktitle="Betonářské dny 2003",
 year="2003",
 volume="10",
 number="12",
 pages="6",
 publisher="Sekurkon Praha",
 address="Pardubice",
 isbn="80-239-1840-0",
 url="knihovna SZK"
}