Detail publikace

Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. JURÁNEK, P.

Originální název

Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky

Anglický název

Concrete Monitoring of Frost Resistance with Fluid Ash

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Experimentální sledování vlivu částečné náhrady drobného kameniva v čerstvém betonu ložovým popílkem z fluidního spalování na jeho mrazuvzdornost. Diskuse metodiky zkoušení mrazuvzdornosti dle ČSN 731322 vzhledem ke změnám ve struktuře i vlastnostech délezrajících betonů. Získané pevnosti v tahu ohybem, v pevnosti tlaku na zlomcích a součinitelů mrazuvzdornosti jsou porovnány s odpovídajícími hodnotami zjištěnými na srovnávacích, nezmrazovaných zkušebních tělesech. Vliv fluidního popílku v betonu neměl příznivý vliv na sledované ukazatele.

Anglický abstrakt

Experimental concrete monitoring of influence on partial compensation of small-size aggregates with fluid ash on frost resitance.

Klíčová slova

Náhrada drobného kameniva ložovým popílkem z fludního spalování, mrazuvzdornost, metodika zkoušení mrazuvzdornosti ČSN 731322

Klíčová slova v angličtině

Influence of Fine Aggregates, Partial Substitution, Fly Ash from Fluid Combustion on Concrete Durability

Autoři

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; JURÁNEK, P.

Rok RIV

2003

Vydáno

2. 10. 2003

Nakladatel

TU Košice

Místo

Štrbské Pleso

ISBN

80-02-01538-X

Kniha

Betón 2003

Číslo edice

1

Strany od

292

Strany do

295

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT13439,
  author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Pavel {Juránek}",
  title="Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky",
  booktitle="Betón 2003",
  year="2003",
  volume="1",
  number="10",
  pages="292--295",
  publisher="TU Košice",
  address="Štrbské Pleso",
  isbn="80-02-01538-X"
}