Detail publikace

Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. JURÁNEK, P.

Originální název

Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky

Český název

Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Experimentální sledování vlivu částečné náhrady drobného kameniva v čerstvém betonu ložovým popílkem z fluidního spalování na jeho mrazuvzdornost. Diskuse metodiky zkoušení mrazuvzdornosti dle ČSN 731322 vzhledem ke změnám ve struktuře i vlastnostech délezrajících betonů. Získané pevnosti v tahu ohybem, v pevnosti tlaku na zlomcích a součinitelů mrazuvzdornosti jsou porovnány s odpovídajícími hodnotami zjištěnými na srovnávacích, nezmrazovaných zkušebních tělesech. Vliv fluidního popílku v betonu neměl příznivý vliv na sledované ukazatele.

Český abstrakt

Experimentální sledování vlivu částečné náhrady drobného kameniva v čerstvém betonu ložovým popílkem z fluidního spalování na jeho mrazuvzdornost. Diskuse metodiky zkoušení mrazuvzdornosti dle ČSN 731322 vzhledem ke změnám ve struktuře i vlastnostech délezrajících betonů. Získané pevnosti v tahu ohybem, v pevnosti tlaku na zlomcích a součinitelů mrazuvzdornosti jsou porovnány s odpovídajícími hodnotami zjištěnými na srovnávacích, nezmrazovaných zkušebních tělesech. Vliv fluidního popílku v betonu neměl příznivý vliv na sledované ukazatele.

Klíčová slova

Náhrada drobného kameniva ložovým popílkem z fludního spalování, mrazuvzdornost, metodika zkoušení mrazuvzdornosti ČSN 731322

Rok RIV

2003

Vydáno

02.10.2003

Nakladatel

TU Košice

Místo

Štrbské Pleso

ISBN

80-02-01538-X

Kniha

Betón 2003

Číslo vydání

1

Strany od

292

Strany do

295

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT13439,
 author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Pavel {Juránek}",
 title="Sledování mrazuvzdornosti betonů s fluidními ložovými popílky",
 annote="Experimentální sledování vlivu částečné náhrady drobného kameniva v čerstvém betonu ložovým popílkem z fluidního spalování na jeho mrazuvzdornost. Diskuse metodiky zkoušení mrazuvzdornosti dle ČSN 731322 vzhledem ke změnám ve struktuře i vlastnostech délezrajících betonů. Získané pevnosti v tahu ohybem, v pevnosti tlaku na zlomcích a součinitelů mrazuvzdornosti jsou porovnány s odpovídajícími hodnotami zjištěnými na srovnávacích, nezmrazovaných zkušebních tělesech. Vliv fluidního popílku v betonu neměl příznivý vliv na sledované ukazatele.
",
 address="TU Košice",
 booktitle="Betón 2003",
 chapter="13439",
 institution="TU Košice",
 number="10",
 year="2003",
 month="october",
 pages="292--295",
 publisher="TU Košice",
 type="conference paper"
}