Detail publikace

PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT

HODUL, J. HODNÁ, J.

Originální název

PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT

Anglický název

EXAMINATION OF POSSIBILITY OF USING WASTE FOUNDRY SAND INTO POLYMER REPAIR MATERIALS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Hlavním úkolem správkových hmot je obnovení betonových prvků do původního tvaru a zaručení jejich dlouhodobé trvanlivosti. Správkové hmoty se člení na základě pojivové báze na cementové malty, polymercementové malty a polymermalty, přičemž tato práce se zabývá zkoušením polymermalt, s různým typem a množstvím plniva, jejichž pojivem jsou výhradně polymerní pryskyřice. Jako polymerní pojiva jsou v současnosti hodně využívané epoxidové pryskyřice (EP), které po rychlém vytvrzení vynikají vysokými pevnostmi, vysokou soudržností s betonem, dlouhodobou stabilitou. Cílem prováděného výzkumu je experimentální prověření možnosti využití odpadního přírodního slévárenského písku, který je tak znečištěn, že již ho nelze použit pro výrobu forem používaných na odlívaní různých litinových prvků. V rámci experimentálního testování navržených receptur byly prováděny zkoušky stanovení pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu, objemové hmotnosti a zkoušky přídržnosti. Dosažené výsledky byly následně porovnány s referenčními vzorky, u kterých byla použita stejná nízko viskózní epoxidová pryskyřice (EP) a jako plnivo se použil křemičitý písek Dorsilit. Výsledkem práce je stanovení optimálního množství plnění epoxidové pryskyřice (EP) odpadním slévárenským pískem a posouzení vhodnosti náhrady současně využívaného plniva Dorsilit.

Anglický abstrakt

The main task of repair materials is to restore concrete elements to its original shape and guarantee their long-term durability. Patching materials are divided according to the type of binder to cement mortar, polymer-modified mortar and polymer mortar, while this work deals with the testing of polymer mortar containing only polymer binder, with different types and amounts of fillers. Nowadays, epoxy resins (ER) are much used as suitable polymer binders, mainly because of its rapid curing, high mechanical strength, a high adhesion to concrete and long term durability. The main aim of the research being undertaken is the experimental verification of possible utilization of waste natural foundry sand that is so polluted that it cannot be used for the next production of molds used for casting various cast iron elements. Determination of the compressive and flexural strength, density and adhesion were performed within the experimental testing of the proposed polymer patching formulas. The results of the tests were compared with the values showed the reference samples, containing same low-viscosity epoxy resin (ER) but as a filler silica sand Dorsilit was used. The important result of this work is determination the optimal amount of the filler, waste natural foundry sand, to the epoxy resin (ER) and assessing the suitability of compensation for currently used fillers, especially silica sand Dorsilit.

Klíčová slova

Epoxidová pryskyřice, pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, přídržnost, slévárenský písek.

Klíčová slova v angličtině

Epoxy resin, compressive strength, flexural strength, adhesion, foundry sand.

Autoři

HODUL, J.; HODNÁ, J.

Vydáno

26. 1. 2017

Nakladatel

VUT Brno, fakulta stavební

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5473-6

Kniha

JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia

Strany od

420

Strany do

427

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT132180,
  author="Jakub {Hodul} and Jana {Hodná}",
  title="PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT 
",
  booktitle="JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia",
  year="2017",
  pages="420--427",
  publisher="VUT Brno, fakulta stavební",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-5473-6"
}