Detail publikace

Impedanční spektroskopie žuly

KUSÁK, I. LUŇÁK, M. SCHAUER, P.

Originální název

Impedanční spektroskopie žuly

Anglický název

Impedance spectroscopy of granite

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

NDT metodou impedanční spektroskopie byl charakterizován vzorek žuly. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta (f) vzorku v suchém a navlhlém stavu. Popsány vlivy možných ztrát v dielektriku a dominance polarizační a vodivostní složky v různých částech spektra. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody.

Anglický abstrakt

Alternating current impedance spectroscopy is non-destructive method, which is more frequently used in laboratory studies rather than in routine. Impedance spectroscopy is based on dielectric losses monitoring. This text is focused on theory about basic principles of qualitative and quantitative dielectric losses frequency dependence monitoring, which give useful information about testing material.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie, ztrátový činitel, kapacitance

Klíčová slova v angličtině

impedance spectroscopy, capacity, loss factor

Autoři

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; SCHAUER, P.

Vydáno

1. 12. 2004

Nakladatel

Brno University of Technology, 2004

Místo

Czech Republic, Brno

ISBN

80-7204-371-4

Kniha

Workshop NDT 2004 Non-Destructive testing

Strany od

102

Strany do

105

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT13114,
  author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák} and Pavel {Schauer}",
  title="Impedanční spektroskopie žuly",
  booktitle="Workshop NDT 2004 Non-Destructive testing",
  year="2004",
  pages="102--105",
  publisher="Brno University of Technology, 2004",
  address="Czech Republic, Brno",
  isbn="80-7204-371-4"
}