Detail publikace

Impedanční spektroskopie žuly

KUSÁK, I. LUŇÁK, M. SCHAUER, P.

Originální název

Impedanční spektroskopie žuly

Český název

Impedanční spektroskopie žuly

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

NDT metodou impedanční spektroskopie byl charakterizován vzorek žuly. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta (f) vzorku v suchém a navlhlém stavu. Popsány vlivy možných ztrát v dielektriku a dominance polarizační a vodivostní složky v různých částech spektra. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody.

Český abstrakt

NDT metodou impedanční spektroskopie byl charakterizován vzorek žuly. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta (f) vzorku v suchém a navlhlém stavu. Popsány vlivy možných ztrát v dielektriku a dominance polarizační a vodivostní složky v různých částech spektra. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie, ztrátový činitel, kapacitance

Vydáno

01.12.2004

Nakladatel

Brno University of Technology, 2004

Místo

Czech Republic, Brno

ISBN

80-7204-371-4

Kniha

Workshop NDT 2004 Non-Destructive testing

Strany od

102

Strany do

105

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT13114,
 author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák} and Pavel {Schauer}",
 title="Impedanční spektroskopie žuly",
 annote="NDT metodou impedanční spektroskopie byl charakterizován vzorek žuly. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tandelta (f) vzorku v suchém a navlhlém stavu. Popsány vlivy možných ztrát v dielektriku a dominance polarizační a vodivostní složky v různých částech spektra. Měřením byla ověřena reprodukovatelnost této metody.",
 address="Brno University of Technology, 2004",
 booktitle="Workshop NDT 2004 Non-Destructive testing",
 chapter="13114",
 howpublished="print",
 institution="Brno University of Technology, 2004",
 year="2004",
 month="december",
 pages="102--105",
 publisher="Brno University of Technology, 2004",
 type="conference paper"
}