Detail patentu

Nedestruktivní indikátor lokálních podpovrchových nehomogenit

MACKŮ, R. GRMELA, L. MAJZNER, J. ŠICNER, J. ŠKARVADA, P.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Nedestruktivní indikátor lokálních podpovrchových nehomogenit obsahující spektrálně čistý zdroj, řízení buzení sondy, sondu, laděný přístrojový zesilovač a vyhodnocovací jednotku, kde výstup spektrálně čistého zdroje je propojen se vstupem řízení buzení sondy, první výstup řízení buzení sondy je propojen se vstupem sondy, a druhý výstup řízení buzení sondy je propojen se vstupem laděného přístrojového zesilovače a s výstupem sondy, kde dále obsahuje obvod automatického vyvážení, referenční indukčnost, obvod pro kompenzaci přiblížení sondy a vlivu defektu, a obvod pro vyvažování můstku, kde výstup spektrálně čistého zdroje je propojen se vstupem referenční indukčnost, výstup referenční indukčnost je propojen se vstupem ojového zesilovače, druhý výstup řízení buzení sondy je dále propojen se vstupem obvodu pro vyvažování můstku, první výstup laděného přístrojového zesilovače je připojen ke vstupu obvodu automatického vyvážení, první výstup obvodu automatického vyvážení je propojen s prvním výstupem obvodu pro kompenzaci přiblížení sondy a vlivu defektu, druhý výstup obvodu automatického vyvážení je propojen se vstupem vyhodnocovací jednotky, třetí výstup obvodu automatického vyvážení je propojen s druhým výstupem obvodu pro vyvažování můstku, a druhý výstup obvodu pro kompenzaci přiblížení sondy a vlivu defektu je propojen s prvním výstupem obvodu pro vyvažování můstku a uzemněn.

Klíčová slova

nedestruktivního indikátoru lokálních podpovrchových nehomogenit v paramagnetických materiálech s vysokou elektrickou vodivostí

Číslo patentu

306012

Datum přihlášky

3. 9. 2014

Datum zápisu

11. 5. 2016

Datum skončení platnosti

11. 5. 2018

Vlastník

Vysoké učení technícké v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www