Detail patentu

Izolační materiál na bázi odpadního cihelného prachu

ROVNANÍKOVÁ, P. KRMÍČKOVÁ, N. HEINRICH, P. VACEK, M.

Typ patentu

patent

Abstrakt

Izolační materiál vytvořený na bázi lehčeného plniva pojeného alkalicky aktivovaným cihelným prachem.

Klíčová slova

alkalická aktivace; cihelný prach, tepelně izolační materiál; geoplymer

Číslo patentu

307266

Datum přihlášky

31. 8. 2016

Datum zápisu

21. 3. 2018

Datum skončení platnosti

6. 3. 2019

Vlastník

HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., Dolní Bukovsko Vysoké učení technické v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek