Detail publikace

Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

MARTON, D. STARÝ, M. PASEKA, S. MENŠÍK, P.

Originální název

Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Český název

Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vývoj podnebí České republiky posledních let ukazuje na častější výskyt období s nízkým výskytem srážkových úhrnů a s ním spojeného sucha. Společnost už začíná vážněji brát v úvahu problematiku změny klimatu. Vláda České republiky vytvořením dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ukázala, že klimatická změna je rizikem pro hospodářství ČR. Jedním z adaptačních opatření uvedené v tomto dokumentu je revize seznamu lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a další opatření na stávajících nádržích, mezi které patří také optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav. Scénáře změny klimatu jsou stanovovány s významnou mírou neurčitosti, tyto změny jsou obtížně předvídatelné a vyžadují pracovat s nejistotami vstupních dat. Cílem příspěvku je představit možný způsob zavedení nejistot vstupních hydrologických a provozních dat do výpočtových modelů potřebných pro návrh a provoz nádrží. Aplikací nejistot na uvažovaná vstupní data je i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. K výpočtům byl použit simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných období. Praktická aplikace je představena na návrhu zásobního objemu nádrže Hanušovice navrhované v hájeném profilu na řece Morava/Krupá.

Český abstrakt

Vývoj podnebí České republiky posledních let ukazuje na častější výskyt období s nízkým výskytem srážkových úhrnů a s ním spojeného sucha. Společnost už začíná vážněji brát v úvahu problematiku změny klimatu. Vláda České republiky vytvořením dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ukázala, že klimatická změna je rizikem pro hospodářství ČR. Jedním z adaptačních opatření uvedené v tomto dokumentu je revize seznamu lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a další opatření na stávajících nádržích, mezi které patří také optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav. Scénáře změny klimatu jsou stanovovány s významnou mírou neurčitosti, tyto změny jsou obtížně předvídatelné a vyžadují pracovat s nejistotami vstupních dat. Cílem příspěvku je představit možný způsob zavedení nejistot vstupních hydrologických a provozních dat do výpočtových modelů potřebných pro návrh a provoz nádrží. Aplikací nejistot na uvažovaná vstupní data je i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. K výpočtům byl použit simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných období. Praktická aplikace je představena na návrhu zásobního objemu nádrže Hanušovice navrhované v hájeném profilu na řece Morava/Krupá.

Klíčová slova

zásobní funkce nádrže; vodní nádrž; nejistoty; Hanušovice

Vydáno

21.06.2016

Nakladatel

České vysoké učení technické v Praze

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-05969-2

Kniha

XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

120

Strany do

127

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT126485,
 author="Daniel {Marton} and Miloš {Starý} and Stanislav {Paseka} and Pavel {Menšík}",
 title="Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže v podmínkách nejistotami zatížených vstupních dat",
 annote="Vývoj podnebí České republiky posledních let ukazuje na častější výskyt období s nízkým výskytem srážkových úhrnů a s ním spojeného sucha. Společnost už začíná vážněji brát v úvahu problematiku změny klimatu. Vláda České republiky vytvořením dokumentu Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR ukázala, že klimatická změna je rizikem pro hospodářství ČR. Jedním z adaptačních opatření uvedené v tomto dokumentu je revize seznamu lokalit v Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod a další opatření na stávajících nádržích, mezi které patří také optimalizace funkce stávajících nádrží a vodohospodářských soustav. Scénáře změny klimatu jsou stanovovány s významnou mírou neurčitosti, tyto změny jsou obtížně předvídatelné a vyžadují pracovat s nejistotami vstupních dat.
Cílem příspěvku je představit možný způsob zavedení nejistot vstupních hydrologických a provozních dat do výpočtových modelů potřebných pro návrh a provoz nádrží. Aplikací nejistot na uvažovaná vstupní data je i vypočtený objem nádrže zatížen nejistotami. Stejně tak jsou zatíženy nejistotami i hodnoty odtoků vody z nádrže a hydrologické zabezpečenosti. K výpočtům byl použit simulační model chování nádrže, který umožní vyhodnotit výsledky řešení a tím přispět k redukci nebezpečí vzniku poruchy, resp. nedostatku vody při provozu vodohospodářských nádrží v průběhu málovodných období. Praktická aplikace je představena na návrhu zásobního objemu nádrže Hanušovice navrhované v hájeném profilu na řece Morava/Krupá.
",
 address="České vysoké učení technické v Praze",
 booktitle="XXXV. Přehradní dny 2016 Sborník příspěvků - svazek 1",
 chapter="126485",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="České vysoké učení technické v Praze",
 year="2016",
 month="june",
 pages="120--127",
 publisher="České vysoké učení technické v Praze",
 type="conference paper"
}