Detail publikace

VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ

HODUL, J. HODNÁ, J. DROCHYTKA, R.

Originální název

VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ

Anglický název

DEVELOPMENT OF POLYMER CONCRETE CONTAINING WASTE GLASS WITH UTILISTAION IN THE REMEDIATION OF CONCRETE STRUCTURES

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

V rámci této praáce byla prověřována možnost využití čtyř druhů odpadního skla jako náhrada za běžně používané plnivo, křemičitého písku DORSILIT, do polymerbetonu (PC) na bázi epoxidové pryskyřice. Stanovením pevsnoti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu, chemické a tepelné odolností bylo zároveň zjišťováno zda PC obsahující odpadní sklo jako plnivo může být použit pro sanaci betonových konstrukcí. Na základě výsledků provedených zkoušek se posoudilo, zda je možné nahradit DORSILIT odpadním sklem.

Anglický abstrakt

Within this work possibility of using four kinds of waste glass as a replacement for the commonly used filler, silica sand DORSILIT, to epoxy based polymer concrete (PC) is experimentally verified. Determination of compressive and flexural strength, chemical resistance and thermal resistance is examined in order to find out if PC containing waste glass as filler can be used for rehabilitation of concrete structures. Even based on the results of the tests it will be assessed whether it is possible replace DORSILIT by waste glass

Klíčová slova

polymerbeton, mechanické vlastnosti, chemická odolnost, tepelná odolnost

Klíčová slova v angličtině

polymer concrete, mechanical properties, chemical resistance, thermal resistance

Autoři

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

1. 6. 2016

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-05958-6

Kniha

CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech

Číslo edice

1

Strany od

99

Strany do

106

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT126070,
  author="Jakub {Hodul} and Jana {Hodná} and Rostislav {Drochytka}",
  title="VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ",
  booktitle="CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech",
  year="2016",
  number="1",
  pages="99--106",
  address="Praha",
  isbn="978-80-01-05958-6"
}