Detail publikace

Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení

SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V.

Originální název

Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení

Anglický název

Seismic response of a building structure - a case study

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předmětem studie je pětipodlažní budova významného provozního souboru technologické linky výroby hliníku v Iránu. V podstatě jde o železobetonovou technologickou nosnou konstrukci vytvořenou jako prostorový rám se stropními deskami. Na stropních deskách jsou kotveny četné jednotky výrobního zařízení. Jisté jednotky výrobního zařízení je nutno se zřetelem na jejich hmotnost a tuhost uložení uvažovat jako integrované s nosnou konstrukcí. Jde zejména o sila umístěná na pátém podlaží

Anglický abstrakt

The paper deals with the analysis of the procedure of seismic response determination of an actual building structure using the ANSYS program package. The building structure is considered as an important one since it contains integrated processing equipment which requires a correct assessment of limit states. The seismic excitation at the building site is specified by a modified recorded earthquake ground acceleration time history.

Klíčová slova

stavební konstrukce, seizmické buzení, analýza

Klíčová slova v angličtině

seismic response, building

Autoři

SALAJKA, V., HRADIL, P., KANICKÝ, V.

Vydáno

21. 10. 2004

Nakladatel

Stavebná fakulta Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

80-227-2116-6

Kniha

Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí

Strany od

77

Strany do

81

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT12415,
  author="Vlastislav {Salajka} and Viktor {Kanický} and Petr {Hradil}",
  title="Studie řešení odezvy stavební konstrukce na seizmické buzení",
  booktitle="Nové trendy v statike a dynamike stavebných konstrukcí",
  year="2004",
  volume="3",
  pages="77--81",
  publisher="Stavebná fakulta Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="80-227-2116-6"
}