Detail publikace

VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT

HODNÁ, J. HODUL, J. DROCHYTKA, R.

Originální název

VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT

Anglický název

UTILIZATION OF SECONDARY MATERIALS FROM THE SOLAR PANELS AT THE DEVELOPMENT OF NEW BUILDING MATERIALS

Typ

různé

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek hovoří o problematice recyklace a dalšího využití druhotných surovin ze solárních panelů, což se stává velice aktuálním tématem poslední doby. Recyklace panelů je velmi náročná a složitá a využití takto vzniklých druhotných surovin není stále řešeno. V rámci výzkumu prováděného na VUT v Brně nyní probíhá vývoj polymerních hmot, používaných pro průmyslové podlahy. Do těchto hmot byly zakomponovány druhotné suroviny jako plniva. Jednou z testovaných surovin bylo také sklo ze solárních panelů. V následujícím textu jsou popsány postupy a výsledky testů, které byly na těchto hmotách provedeny a které potvrzují možnost užití skla ze solárních panelů pro systémy polymerních průmyslových podlah.

Anglický abstrakt

The paper reports on the subject of recycling and further use of secondary raw materials obtained from solar panels, which is becoming a very up to date topic in recent years. Recycling these panels is very difficult and complex, and the use of resulting secondary raw materials is still not fully resolved. Within the research carried out at the Brno University of Technology, new polymer materials used for industrial floors are being developed. Secondary raw materials are incorporated into these polymers as fillers. One of the tested filler materials was glass obtained from solar panels. The following text describes procedures and results of the tests that were performed on these materials, confirming the possibility of the use of solar panel glass in industrial polymer flooring systems.

Klíčová slova

Solární panel, průmyslové podlahy, plnivo, recyklace, druhotná surovina

Klíčová slova v angličtině

Fillers, industrial floors, recycling, secondary raw material, solar panel

Autoři

HODNÁ, J.; HODUL, J.; DROCHYTKA, R.

Vydáno

28. 1. 2016

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

BibTex

@misc{BUT123064,
  author="Jana {Hodná} and Jakub {Hodul} and Rostislav {Drochytka}",
  title="VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN ZE SOLÁRNÍCH PANELŮ PŘI VÝVOJI NOVÝCH STAVEBNÍCH HMOT",
  year="2016",
  pages="1--7",
  address="Brno",
  note="miscellaneous"
}