Detail publikace

Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění

ADÁMEK, J. JURÁNKOVÁ, V. SLAVÍKOVÁ, K.

Originální název

Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění

Anglický název

Influencing the Top Layer of Concrete Using Various Coatings of Casing

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Vliv téměř všech součinitelů napadajících beton v průběhu jeho používání, jako např. působení CO2, kyselin, průniku chloridů, střídavého zmrazování a rozmrazování, včetně působení rozmrazovacích solí, přetížení a dalších, působí na betonovou konstrukci přes její povrch a odtud také začíná její degradace. Je proto nezbytné se věnovat povrchové vrstvě betonu (30-50 mm) a snažit se snížit její propustnost pro všechna uvedená agresivní média. Zásadním způsobem lze snížit propustnost snížením vodního součinitele, který ovlivňuje tvorbu pórové struktury povrchové vrstvy. Možnost snížení vodního součinitele se naskýtá použitím různých potahů bednění. V příspěvku jsou uvedeny výsledky sledování vlivu dvou různých potahů bednění na hodnoty součinitele propustnosti pro vzduch.

Anglický abstrakt

Two kinds of vertical drainage applicated to formwork lead up to improved the air impermeability, the strength and the durability of coven concrete layer

Klíčová slova

zmrazování, rozmrazování, snížení propustnosti, povrchová vrstva betonu

Klíčová slova v angličtině

concrete cover layer, permeability, durability

Autoři

ADÁMEK, J.; JURÁNKOVÁ, V.; SLAVÍKOVÁ, K.

Rok RIV

2004

Vydáno

15. 9. 2004

Nakladatel

TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných láto

Místo

Lesnica

ISBN

80-8073175-6

Kniha

CONSTRUMAT 2004

Číslo edice

1

Strany od

54

Strany do

57

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT12262,
 author="Jiří {Adámek} and Vlasta {Juránková} and Kristýna {Slavíková}",
 title="Ovlivnění povrchové vrstvy betonu použitím různých potahů bednění",
 booktitle="CONSTRUMAT 2004",
 year="2004",
 series="0",
 volume="10",
 number="1",
 pages="54--57",
 publisher="TU v Košiciach, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb a stavebných láto",
 address="Lesnica",
 isbn="80-8073175-6"
}