Detail publikace

POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM

HODUL, J. HODNÁ, J.

Originální název

POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM

Anglický název

ADVANCED EXPERIMENTAL TESTING OF POLYMER CONCRETE WITH WASTE GLASS

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Polymerbeton (PC) je směs plniva a polymerního pojiva, které nahrazuje pojivo z portlandského cementu a vody konvenčního betonu. Hlavní využití polymerbetonu (PC) je především v oblastech, kde svými vlastnostmi nepostačuje konvenční beton na bázi portlandského cementu. Mezi hlavní výhody polymerbetonu (PC) patří např.: vysoké mechanické pevnosti, vysoká statická i dynamická tuhost, vysoká schopnost tlumení rázů, odolnost proti abrasivním a agresivním mediím, chemická odolnost, konstrukční variabilita, rozměrová přesnost . Jako plnivo do PC se v současnosti používá především čistý křemičitý písek různých frakcí s optimálním kulatým tvarem zrna, což je primární surovina, a proto je snaha využívat jako plnivo odpadní/druhotné suroviny. V rámci této práce se zkouší možnost využití odpadního skla do polymerbetonu na epoxidové bázi a to stanovením přídržnosti k betonovému podkladu, stanovením tahových vlastností a také posouzením odolnosti vůči agresivním mediím zrychlenou zkouškou chemické odolnosti. Na základě výsledků těchto zkoušek se posoudí, jestli je možné nahradit křemičitý písek odpadním sklem, při zachování stejných, nebo dosažení lepších vlastností. Z ekologického hlediska by tato změna měla určitě pozitivní efekt.

Anglický abstrakt

Polymer concrete (PC) is a mixture of filler and polymer binder which replaces traditional binder in conventional concrete – mixture of Portland cement and water. The main use of polymer concrete (PC) is mainly in areas where properties of traditional concrete based on Portland cement are not sufficient. The main advantages of PC are e.g.: high mechanical strength, high static and dynamic stiffness, high shock absorption ability, resistance to abrasive and aggressive media, chemical resistance, construction variability and dimensional accuracy. Pure silica sand of various fractions with optimal round shape grains is currently used as filler to PC. However, quartz sand is the primary raw material and its replacement with some acceptable waste filler would be appropriate. Within this work possibility of using four kinds of waste glass as a replacement for the commonly used filler to epoxy-based PC is experimentally verified by determination of adhesion PC to concrete surface, determining tensile properties of PC, as well as the accelerated test of chemical resistance is performed. Even based on the results of these tests will be assessed whether it is possible replacing silica sand by waste glass, whereby this substitution would have from ecological viewpoint surely positive effect.

Klíčová slova

polymerbeton, epoxidová pryskyřice, přídržnost, prodloužení, chemická odolnost

Klíčová slova v angličtině

polymer concrete, epoxy resin, adhesion, elongation, chemical resistance

Autoři

HODUL, J.; HODNÁ, J.

Vydáno

28. 1. 2016

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Místo

BRNO

ISBN

978-80-214-5312-8

Kniha

JUNIORSTAV 2016

Strany od

432

Strany do

439

Strany počet

8

BibTex

@inproceedings{BUT121620,
  author="Jakub {Hodul} and Jana {Hodná}",
  title="POKROČILÉ EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠENÍ POLYMERBETONU S ODPADNÍM SKLEM",
  booktitle="JUNIORSTAV 2016",
  year="2016",
  pages="432--439",
  publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební",
  address="BRNO",
  isbn="978-80-214-5312-8"
}