Detail publikace

Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů

HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V.

Originální název

Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů

Anglický název

Seismic response of large building structures

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Konstrukce realizované v oblastech s význačnou seismickou aktivitou jsou navrženy tak, aby nedošlo k vážným poruchám konstrukci a ke ztrátám na lidských životech, popřípadě musí být poškození omezeno na takovou úroveň, aby byly zajištěny technologické funkce během zemětřesení. Speciální ustanovení platí u konstrukcí, kdy může nastat omezené poškození, které může být příčinou zamoření životního prostředí. Atomové elektrárny patří do této kategorie. Tyto konstrukce jsou převážně konstruovány z oceli a betonu a nacházejí se ve složitých provozních podmínkách. Konstrukce jsou úzce propojeny s těžkou technologií. Návrh těchto konstrukcí musí vycházet ze spolehlivé seizmické analýzy získané pomocí komplexních výpočtových modelů na bázi konečných prvků. Tento článek pojednává o problémech spojených se sestavením komplexního sofistikovaného modelu, o získání seizmické odezvy a o vyhodnocení výsledků.

Anglický abstrakt

Structures to the built in areas marked by seismic activities have to be designed so as to prevent major structural failures and loss of life, to limit the damage and eventually to ensure the function during the earthquake. Special provisions should be applied with structures at which even a limited damage endangers the life environment. Nuclear power plants belong to that category. Such structures are mostly designed as combined steel/concrete structures with complicated mutual constraints. They are provided with largely integrated heavy equipment. Design of such structures should be based on a reliable seismic response analysis requiring a complex computation FEM model. The presented paper deals with problems related to the development of such a sophisticated model, determination of the seismic response and assessment if the obtained results

Klíčová slova

seizmicita, analýza, stavební konstrukce

Klíčová slova v angličtině

seismic response, nuclear power plant

Autoři

HRADIL, P., KANICKÝ, V., SALAJKA, V.

Vydáno

21. 10. 2004

Nakladatel

Stavebná fakulta Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

80-227-2116-6

Kniha

Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií

Strany od

77

Strany do

81

Strany počet

4

BibTex

@inproceedings{BUT12083,
  author="Petr {Hradil} and Jiří {Kala} and Viktor {Kanický} and Aleš {Nevařil} and Vlastislav {Salajka} and Zbyněk {Vlk}",
  title="Seizmická odezva rozsáhlých stavebních objektů",
  booktitle="Nové trendy v statike a dynamike stavebných konštrukcií",
  year="2004",
  volume="3",
  pages="77--81",
  publisher="Stavebná fakulta Bratislava",
  address="Bratislava",
  isbn="80-227-2116-6"
}