Detail publikace

Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky

ADÁMEK, J. HADRAVA, V. JURÁNKOVÁ, V.

Originální název

Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky

Anglický název

Comparison of volume changes of concretes with common and fluid fly ashes

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Létavé popílky z klasického spalování se již velmi dlouho používají jako příměs do betonů vesměs s velmi dobrými výsledky především na pevnostní charakteristiky betonů. Popílky z fluidního spalování neumožňuje používat nová ČSN EN 206-1 ani jako příměs I, ani II. Tyto popílky se liší od klasických především teplotou spalování, která se pohybuje v rozmezí 800 850 186 C. Fluidní popílky obsahují více síranových iontů, které v alkalickém prostředí tvoří ettringit, který znatelně zvětšuje svůj objem. Při porovnání shodných betonů s klasickými a fluidními popílky se ukázalo, že u betonů s fluidními popílky dochází ihned po zabetonování k nabývání s následným smršťováním, betony s klasickým popílkem se v podmínkách laboratoře smršťovaly okamžitě.

Anglický abstrakt

Fly ashes from classical combustion are routinely used as an admixture into concrete mostly with the good results expecially from the strength characteristics viewpoint.New Czech standard ČSN EN 206-1 doesn't permit apply fly ashes from fluid combustion either as the admixture I or II. These fly ashes differ from the classical ones above all in the temperature of combustion which moves ind the range of 800-850 C. They contain more sulphated ions that form in the alkaline medium ettringit which noticeably enlqrge its volume. Comparison of two identical concretes with common and fluid fly ashes has shown tha the concretes with fluid ashes enlarge theirs columes immediately after cast in and subsequently shrink while the concretes with common fly ashes in the laboratory conditions shrink at once.

Klíčová slova v angličtině

volume changes, concrete surface, fly ash, fluid ash

Autoři

ADÁMEK, J.; HADRAVA, V.; JURÁNKOVÁ, V.

Rok RIV

2004

Vydáno

14. 10. 2004

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno

Místo

Brno

ISBN

80-7204-354-4

Kniha

EXPERIMENT významný zdroj navrhování nosných stavebních konstrukcí 2004

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT12068,
  author="Jiří {Adámek} and Václav {Hadrava} and Vlasta {Juránková}",
  title="Porovnání objemových změn betonů s klasickými a fluidními popílky",
  booktitle="EXPERIMENT významný zdroj navrhování nosných stavebních konstrukcí 2004",
  year="2004",
  volume="1",
  number="1",
  pages="1--6",
  publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno",
  address="Brno",
  isbn="80-7204-354-4"
}